Liming

Liming er en enkel og rask metode for sammenføyning som skaper en sikker, lekkasjefri skjøt med liten kompetanse eller uten at kostbart utstyr er påkrevd.

Sementering anbefales når en sterk, holdbar fuge er viktig og der tiden er av betydning. Både løsningsmiddelsement og løsemiddelfri sement er designet spesielt for bruk i plastrørsystemer, og skaper en solid binding mellom to rørelementer, noe som resulterer i en fuge som lett tåler bevegelse og bøying.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building