Sveisemaskiner uten innvendig sveisevulst (BCF)

BCF sveisemaskiner laget av GF Piping Systems oppfyller de høyeste kravene når det gjelder kvalitet og renhet for sveisesonene. Maskinene er velegnet for bruksområder med høy renhet som farmasi, bioteknologi, næringsmidler, prosess og mikroelektronikk.

BCF sveisemaskinene garanterer høy reproduserbarhet av sveisekvaliteten, selv for sveising på stedet. En ekstern oppvarmingsenhet får materialet til å strømme inn i sveisesonen uten å endre materialegenskapen. En blære plassert i sveisesonen produserer en søm- og sprekkfri sveisesammenføyning. Maskinen dekker PVDF (SYGEF) og PP-n (PROGEF naturlig) materiale i dimensjonsområdet d20 mm opp til d110 mm.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building