IR sveisemaskiner er karakterisert av kontaktfri smelting av komponenter som skal sveises. Dette elliminerer muligheten for kontaminering av rørflatene eller at rørflatene kleber til varmeren. På grunn av den minimalt definerte sveisestrengen er det en god flyt i sveisesonen, noe som øker rørets frie passasjer. Maskinen dekker materialer som omfatter PVDF (SYGEF), ECTFE (SYGEF), PP grå (PROGEF), PP-n (PROGEF Naturlig) PE100 (ecoFIT) og PFA. Dimensjonensområdet starter på d20 mm og går opp til d400 mm.  

Høyeste effekt

IR-sveisemaskiner muliggjør ekstremt korte og kontrollerte varme- og kjøletider. Disse er automatisk justert til omgivelsestemperaturen Den svært høye grad av automatisering øker i tillegg effektiviteten.

Høyeste prosesspålitelighet

Den automatiske og kontrollerte sveiseprosessen garanterer høy reproduserbarhet Mulige operatørfeil og feil oppdages og rapporteres direkte. Sveiseprosessen er fullstendig dokumentert, noe som gir fullstendig sporbarhet.

Enkel å bruke

Det intuitive og flerspråklige brukergrensesnittet muliggjør enkel betjening. Maskinene sørger for at selv komplekse installasjoner (f.eks. flenskombinasjoner) kan sveises uten problemer.

Et bredt utvalg av bruksområder

IR-sveisemaskiner er perfekt designet for industrielle bruksområder og renromsforhold. Det brede utvalget av maskiner dekker et stort spekter av dimensjoner og materialer. GF har riktig maskin for ethvert brukssted, inkludert fjernsveising med stramme romlige forhold.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building