Bæredygtighed

GF har annonceret sin ambition om at nå netto-nul drivhusgasudledning (GHG) før 2050. Inden for de næste 24 måneder vil GF definere netto-nul-mål i overensstemmelse med den 1,5-graders kurs, der anbefales i Paris-aftalen. Læs mere om vores bidrag til bæredygtig udvikling nedenfor.

Bæredygtighedsstrategi

Vores bæredygtighedskoncept 2025 består af tre fokusområder med langsigtede ambitioner og mål, der dækker økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter. De omfatter et videnskabsbaseret mål (SBT) for at reducere CO₂e-emissioner med 21 % inden 2025. Bæredygtighedskonceptet er fuldt integreret i GF 2025 strategien.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


GF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innovation

Bæredygtig innovation

Gennem hele innovationsprocessen bruger GF Piping Systems en bæredygtighedsvurdering til at evaluere og løbende forbedre bæredygtighedsprofilen for alle projekter.

Dette omfatter vurdering af deres potentiale for cirkulær økonomi. Desuden evaluerer vi nye, mere cirkulære forretningsmodeller og driver allerede en pulje af udlejningsmaskiner og værktøjer til rådighed for vores kunder.

Certificering

Flere af vores produkter hjælper kunder med at opfylde krav til byggestandarder og certificeringer såsom LEED, BREEAM, DGNB og Minergie.

Produktkonsekvens-vurderinger

GF Piping Systems beregner og understøtter beregningen af livscyklusvurderinger (LCA'er) og miljømæssige produktdeklarationer (EPD'er) for at vurdere miljøpåvirkningen af produkter og løsninger i hele deres livscyklus. Find studiet her.

Produkt highlights

Se nogle af vores fremhævede produkter:

Find ud af mere om, hvordan vi tackler bæredygtighedsudfordringer her.

finger pointing

Indkøb

Bio-baseret materiale

Vi har lanceret vores første produkter med op til 20% bio-baseret PVC, udvundet af tallolie, en affaldsstrøm fra papirindustrien. Yderligere produkter og polymergrupper følger.

Find ud af mere om vores bio-baseret PVC produkter her.

Konflikt mineraler

Udvinding af visse råmaterialer, især tantal, tin, wolfram og guld, kendt som konfliktmineraler, indebærer potentielle sociale og miljømæssige risici. Af denne grund følger GF Piping Systems anbefalingerne fra Responsible Minerals Initiative (RMI). Ved regelmæssigt at afsløre gennemsigtige oplysninger om vores mineralforsyningskæde og opmuntre vores leverandører til at gøre det samme, fremmer vi ansvarlige mineralsourcing globalt.

Samarbejde i forsyningskæden

GF Piping Systems bruger leverandørens bæredygtighedsvurderinger og, hvor det er nødvendigt, korrigerende handlingsplaner for at reducere CO₂-fodaftrykket og øge bevidstheden om forsyningskædeansvar. Hvor ingen ændring er mulig, leder GF Piping Systems efter alternative leverandører.

EcoVadis

EcoVadis er en førende bæredygtighedsvurdering, der vurderer virksomheder inden for områderne miljø, etik, arbejdskraft & menneskerettigheder og bæredygtige indkøb. GF Piping Systems konsulterer vurderinger af sine leverandører og foretager selv vurderingen for at støtte interessenter i at træffe informerede valg.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Drift

Management systemer

Driften af GF Piping Systems er certificeret i henhold til ledelsessystemerne ISO 9001, 14001 og 45001. Derudover er en række af vores afdelinger certificeret i henhold til ISO 50001 (energiledelse).

Vidensbaseret mål

GF's scope 1 og 2 mål, der er udviklet ved hjælp af SBTi-kriterier og -anbefalinger, vil trække på den seneste klimavidenskab for at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C. Selvom scope 3-emissioner er indirekte til GF's drift, vil selskabet sætte et intensitetsmål i samarbejde med leverandører og kunder.

Vedvarende elektricitet

Elektricitet udgør omkring 50% af det samlede energiforbrug hos GF Piping Systems og er således en vigtig løftestang til at reducere driftsmæssige drivhusgasemissioner. Vi køber certificeret vedvarende elektricitet og producerer vores egen vedvarende elektricitet. I 2021 stammede omkring 20% af den samlede elektricitet, vi forbrugte, fra vedvarende kilder. Vi vil løbende øge denne andel i fremtiden.

Genbrug

Hvor det er teknisk og økonomisk muligt, genbruger GF Piping Systems produktionsskrot og affald. Hvor kvalitet og regulatoriske standarder tillader det, blander vi skrot med nye råmaterialer for at maksimere ressourceeffektiviteten og fange materialeværdi. Samlet set bliver mere end halvdelen af det affald, vi genererer, genanvendt.

Operation Clean Sweep

GF Piping Systems er medlem af Operation Clean Sweep. Ved at tilslutte os initiativet sigter vi mod at opnå nul plastpellettab ved at dele og implementere bedste praksis på tværs af vores aktiviteter.

Sundhed og sikkerhed

Hos GF Piping Systems er sikkerhed en prioritet. Som en del af GF Sustainability Framework 2025 er vi forpligtet til at reducere ulykkesfrekvensen med 30%. Vi vil nå dette mål ved at implementere akkrediterede sikkerhedsstandarder og ledelsessystemer, samt gennemføre sikkerhedstræning- og kampagner. Vi vil også udføre interne og eksterne sikkerhedsaudits, grundig ulykkesrapportering og dele bedste praksis på tværs af produktionssteder.

Logistics

Logistik

Distribution

Vi samarbejder med transportører for at optimere transportruter og leveringshyppighed. For at styre transporten af vores færdige produkter sporer vi tonnage, afstande og transportformer. Vi sigter mod at erstatte kulstofintensiv transport med lavere emissionsalternativer og arbejder på et mål for reduktion af CO₂-emissioner for vores udgående transporter.

Emballage

I hele GF Piping Systems er forskellige tiltag blevet implementeret og er i gang for at reducere miljøbelastningen fra emballage og øge brugervenligheden for kunderne.

Video-serie - Alt hænger sammen

Mere information


Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

Produkt LCAs og EPDs

Livscyklusvurderinger (LCA'er) er et videnskabsbaseret værktøj, der bruges til at evaluere et produkts miljøpræstation over dets fulde livscyklus. LCA'er tjener som grundlag for miljøproduktdeklarationer (EPD'er). EPD'er er tredjepartsverificerede erklæringer, der giver information om et produkts eller systems miljøpræstation.

Bæredygtighed hos GF

GF er en globalt aktiv og diversificeret industrivirksomhed. Vi overholder fuldt ud alle relevante love og regler i alle lande hvor vi opererer og opretholder alle relevante internationale standarder.

GF Bæredygtighedsrapport 2022

Den omfattende GF bæredygtighedsrapport fremhæver de tre fokusområder, der er defineret i GF's Sustainability Framework 2025: produktportefølje, klima og ressourcer samt mennesker og velvære.

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_amqAlwKuwM.jpg