Duurzaamheid

GF Piping Systems zet zich in voor veilig en duurzaam transport van water, gas en chemicaliën. Alleen door rekening te houden met de behoeften van alle betrokken partijen kunnen onze doelstellingen op lange termijn succesvol zijn. Hieronder vindt u meer informatie over onze bijdrage aan Duurzame Ontwikkeling.

Strategie voor duurzaamheid

Onze duurzaamheidsstrategie 2025 bestaat uit drie aandachtsgebieden met een aantal lange-termijnambities en -doelstellingen die economische, milieu- en sociale aspecten hebben. Eén van die doelstellingen is een op wetenschap gebaseerde doelstelling (SBT) om de CO₂-uitstoot tegen 2025 met 21% te verminderen. De duurzaamheidsstrategie is volledig geïntegreerd in onze strategie voor 2025.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


GF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innovaties

Duurzame innovatie

Gedurende het gehele innovatieproces maakt GF Piping Systems gebruik van een duurzaamheidsbeoordeling om het duurzaamheidsprofiel van alle projecten te evalueren en voortdurend te verbeteren. 

Dit omvat het beoordelen van het potentieel voor een circulaire economie. Bovendien evalueren we nieuwe, meer circulaire bedrijfsmodellen en beheren we al een pool van huurmachines en gereedschappen die beschikbaar zijn voor onze klanten.

Certificeringen

Verschillende van onze producten helpen klanten om te voldoen aan eisen voor bouwnormen en certificeringen zoals LEED, BREEAM, DGNB en Minergie.

Producteffectbeoordelingen

GF Piping Systems berekent en ondersteunt de berekening van levenscyclusanalyses (LCA's) en milieuproductverklaringen (EPD's) om de milieueffecten van producten en oplossingen gedurende hun levenscyclus te beoordelen. Vind de studies hier.

Hoogtepunten van producten

Bekijk enkele van onze belangrijkste productontwikkelingen:

  • Vermindering van waterverlies met NeoFlow
  • De energie-efficiëntie verhogen met COOL-FIT
  • Drinkwater veiligstellen met Hycleen

Ontdek hier meer over hoe wij duurzaamheidsuitdagingen voor de toekomst aanpakken. 

finger pointing

Inkoop

Materialen op biobasis

Wij hebben onze eerste producten gelanceerd met tot 20% PVC op biobasis, verkregen uit tallolie, een afvalstroom uit de papierindustrie. Meer producten en polymeergroepen zullen volgen.

Hier vindt u meer informatie over onze PVC-producten op biologische basis.

Conflictmineralen

De winning van bepaalde grondstoffen, met name tantaal, tin, wolfraam en goud, bekend als conflictmineralen, brengt potentiële sociale en milieurisico's met zich mee. Om deze reden volgt GF Piping Systems de aanbevelingen van het Responsible Minerals Initiative (RMI). Door regelmatig transparante informatie over onze toeleveringsketen van mineralen bekend te maken en onze leveranciers aan te moedigen hetzelfde te doen, bevorderen we wereldwijd de verantwoorde winning van mineralen.

Samenwerking in de toeleveringsketen

GF Piping Systems maakt gebruik van duurzaamheidsbeoordelingen van leveranciers en, waar nodig, van corrigerende actieplannen om de CO₂-voetafdruk te verminderen en hun bewustzijn van de verantwoordelijkheid te vergroten. Waar geen verandering mogelijk is, zoekt GF Piping Systems naar alternatieve leveranciers.

EcoVadis

EcoVadis is een toonaangevende duurzaamheidsrating die bedrijven beoordeelt op het gebied van milieu, ethiek, arbeids- & mensenrechten en duurzame inkoop. GF Piping Systems raadpleegt de ratings van  leveranciers en voert zelf de beoordeling uit om belanghebbenden te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Activiteiten

Beheersystemen

De activiteiten van GF Piping Systems zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001, 14001 en 45001 managementsystemen. Daarnaast is een deel van locaties ook gecertificeerd volgens ISO 50001.

Op wetenschap gebaseerde doelstelling

GF's doelstellingen 1 en 2, ontwikkeld met behulp van SBTi criteria en aanbevelingen, zijn gebaseerd op de meest recente klimaatwetenschap voor het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Hoewel doelstelling 3 voor wat betreft emissies indirect gelinkt is aan de activiteiten van GF, zal het bedrijf een intentiedoelstelling bepalen in samenwerking met leveranciers en klanten.

Hernieuwbare elektriciteit

Elektriciteit maakt ongeveer 50% uit van het totale energieverbruik bij GF Piping Systems en besparing op energieverbruik heeft dus een belangrijke invloed om de operationele BKG-uitstoot te verminderen. Wij kopen gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit en wekken onze eigen hernieuwbare elektriciteit op. In 2021 was ongeveer 20% van de totale elektriciteit die we verbruikten afkomstig van hernieuwbare bronnen. Wij zullen dit aandeel in de toekomst voortdurend verhogen.

Recycling

Waar dat technisch en economisch haalbaar is, recyclet GF Piping Systems productieschroot en -afval. Waar de kwaliteits- en regelgevingsnormen het toelaten, mengen we schroot met nieuwe grondstoffen om de hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In totaal wordt meer dan de helft van het afval dat wij genereren gerecycled.

Operation Clean Sweep

GF Piping Systems is lid van Operation Clean Sweep. Door ons aan te sluiten bij dit initiatief streven we naar nul verlies van kunststofkorrels door het delen en toepassen van onze ervaring in al onze activiteiten.

Gezondheid en veiligheid

Bij GF Piping Systems is veiligheid een prioriteit. Als onderdeel van het GF Sustainability Framework 2025 streven wij ernaar het aantal ongevallen met 30% te verminderen. Wij zullen dit doel bereiken door het implementeren van erkende veiligheidsnormen en managementsystemen, alsmede het uitvoeren van veiligheidstrainingen en -campagnes. Wij zullen ook interne en externe veiligheidsaudits uitvoeren, grondige rapporten over ongevallen opstellen en ervaringen delen tussen de productielocaties.

Logistics

Logistiek

Distributie

Wij werken samen met vervoerders om de transportroutes en de frequentie van de leveringen te optimaliseren. Om het transport van onze afgewerkte producten te beheren, volgen wij het tonnage, de afstanden en de transportwijzen op. Wij streven ernaar koolstofintensief transport te vervangen door alternatieven met een lagere uitstoot en werken aan een CO₂-emissiereductiedoelstelling voor onze uitgaande transporten.

Verpakking

Bij GF Piping Systems zijn en worden diverse initiatieven genomen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen en het gebruiksgemak voor klanten te vergroten. 

Videoserie - Alles is verbonden

Meer informatie

Product LCA's en EPD's Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

Product-LCA's en EPD's

Levenscyclusanalyses (LCA's) zijn een op wetenschap gebaseerd instrument dat wordt gebruikt om de milieuprestaties van een product gedurende zijn volledige levenscyclus te evalueren. LCA's dienen als basis voor milieugebonden productverklaringen (EPD's). EPD's zijn door derden geverifieerde verklaringen met informatie over de milieuprestaties van een product of systeem.

Duurzaamheid bij GF

GF is een wereldwijd actieve en industriële onderneming. Ons bedrijf voldoet volledig aan alle relevante wet- en regelgeving in alle rechtsgebieden waar we actief zijn en we houden ons aan alle relevante internationale normen.

GF Sustainability Report 2022

The comprehensive GF sustainability report highlights the three focus areas defined in GF's Sustainability Framework 2025: product portfolio, climate and resources, as well as people and well-being.  

Neem contact met ons op:

Georg Fischer NV/SA

Drie Fonteinenstraat 6

1600 Sint-Pieters-Leeuw

België

GF logo on the headquarters building