Kestävyys

GF Piping Systems on sitoutunut mahdollistamaan veden, kaasun ja kemikaalien turvallisen ja kestävän kuljetuksen. Vain ottamalla huomioon kaikkien keskeisten sidosryhmien tarpeet yritys, planeetta ja koko yhteiskunta voivat menestyä pitkällä aikavälillä. Lue alta lisää panoksestamme kestävään kehitykseen.

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen viitekehys 2025 koostuu kolmesta painopistealueesta, joilla on pitkän aikavälin päämääriä ja tavoitteita, jotka kattavat strategian taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset näkökulmat. Niihin sisältyy tieteeseen perustuva tavoite (SBT) vähentää CO₂-päästöjä 21 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Viitekehys on täysin integroitu suunnitelmaamme GF strategy 2025.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


GF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innovaatiot

Kestävä innovaatio

Koko innovaatioprosessin ajan GF Piping Systems käyttää kestävän kehityksen arviointia arvioidakseen ja jatkuvasti parantaakseen kaikkien projektien kestävän kehityksen profiilia.

Tähän sisältyy niiden arvioiminen kiertotalouden mahdollisuuksille. Lisäksi arvioimme uusia, kiertävämpiä liiketoimintamalleja ja meillä on jo käytössämme asiakkaidemme käytettävissä olevien vuokrakoneiden ja työkalujen valikoima.

Sertifikaatit

Useat tuotteemme auttavat asiakkaita täyttämään rakennusstandardien ja sertifikaattien vaatimukset, kuten LEED, BREEAM, DGNB ja Minergie.

Tuotteiden vaikutusten arvioinnit

GF Piping Systems laskee ja tukee elinkaariarvioiden (LCA) ja ympäristötuoteselosteiden (EPD) laskentaa arvioidakseen tuotteiden ja ratkaisujen ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana. Löydä tutkimukset täältä.

Tuote kohokohdat

Tutustu kohokohta tuotteisiimme:

  • Vesihäviöiden vähentäminen NeoFlow venttiilillä
  • Energia tehokkuuden parantaminen COOL-FIT järjestelmällä
  • Juomaveden varmistaminen Hycleen automaatiojärjestelmällä

Lue lisää siitä, kuinka vastaamme elinkaaren kestävyyden haasteisiin täältä.

finger pointing

Hankinta

Biopohjaiset materiaalit

Olemme tuoneet markkinoille ensimmäiset tuotteemme, joissa on jopa 20 % biopohjaista PVC:tä, joka on saatu mäntyöljystä, paperiteollisuuden jätevirrasta. Lisää tuotteita ja polymeerituoteryhmiä tulee myöhemmin.

 

Lue lisää bioattribuuoiduista PVC-tuotteistamme täältä.

Konfliktimineraalit

Tiettyjen raaka-aineiden, erityisesti tantaalin, tinan, volframin ja kullan, eli konfliktimineraalien, louhintaan liittyy mahdollisia yhteiskunnallisia ja ympäristöriskejä. Tästä syystä GF Piping Systems noudattaa Responsible Minerals Initiativen (RMI) suosituksia. Julkaisemme säännöllisesti läpinäkyvää tietoa mineraalien toimitusketjustamme ja rohkaisemme toimittajiamme tekemään samoin, edistämme vastuullista mineraalien hankintaa maailmanlaajuisesti.

Yhteistyö toimitusketjussa

GF Piping Systems käyttää toimittajien vastuullisuusarviointeja ja tarvittaessa korjaavia toimintasuunnitelmia vähentääkseen CO₂-jalanjälkeä ja lisätäkseen tietoisuutta toimitusketjun vastuusta. Jos muutos ei ole mahdollista, GF Piping Systems etsii vaihtoehtoisia toimittajia.

EcoVadis

EcoVadis on johtava kestävän kehityksen luokitus, joka arvioi yrityksiä ympäristön, etiikan, työelämän ja ihmisoikeuksien sekä kestävien hankintojen aloilla. GF Piping Systems kuulee toimittajiensa luokituksia ja tekee arvioinnin itse auttaakseen sidosryhmiä tekemään tietoisia valintoja.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Toiminnot

Hallintajärjestelmät

GF Piping Systemsin toiminta on sertifioitu ISO 9001, 14001 ja 45001 hallintajärjestelmien mukaisesti. Lisäksi osa kohteista on sertifioitu ISO 50001 -standardin mukaisesti.

Tieteeseen perustuva tavoite

SBTi-kriteereitä ja -suosituksia käyttäen kehitetty GF:n Scope 1 ja 2 -tavoite pohjautuu uusimpaan ilmastotieteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Vaikka Scope 3 -päästöt ovat välillisiä GF:n toiminnalle, yhtiö asettaa intensiteettitavoitteen yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Uusiutuva sähkö

Sähkön osuus GF Piping Systemsin energian kokonaiskulutuksesta on noin 50 %, ja se on siten tärkeä keino vähentää toiminnallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Ostamme sertifioitua uusiutuvaa sähköä ja tuotamme itse uusiutuvaa sähköä. Vuonna 2021 noin 20 % kuluttamastamme sähköstä oli peräisin uusiutuvista lähteistä. Lisäämme tätä osuutta jatkuvasti jatkossa.

Kierrätys

Aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, GF Piping Systems kierrättää tuotantoromua ja -jätteitä. Laatu- ja sääntelystandardien sallimissa rajoissa sekoitamme romun neitseellisiin raaka-aineisiin maksimoidaksemme resurssitehokkuuden ja saadaksemme materiaalin arvon. Kaiken kaikkiaan yli puolet syntyvästä jätteestämme kierrätetään.

Operation Clean Sweep

GF Piping Systems on jäsenenä kampanjassa Operation Clean Sweep. Aloitteeseen liittymällä pyrimme saavuttamaan muovipellettien nollahäviön jakamalla ja ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä toiminnastamme.

Terveys ja turvallisuus

GF Piping Systemsillä turvallisuus on etusijalla. Osana GF Sustainability Framework 2025 -ohjelmaa olemme sitoutuneet vähentämään tapaturmien määrää 30 %. Saavutamme tämän tavoitteen ottamalla käyttöön akkreditoituja turvallisuusstandardeja ja johtamisjärjestelmiä sekä järjestämällä turvallisuuskoulutuksia ja kampanjoita. Teemme myös sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusauditointeja, perusteellisen onnettomuusraportoinnin ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tuotantopaikkojen kesken.

Logistics

Logistiikka

Jakelu

Teemme yhteistyötä rahdinkuljettajien kanssa kuljetusreittien ja toimitustiheyden optimoimiseksi. Valmiiden tuotteidemme kuljetusten hallinnoimiseksi seuraamme tonnimäärää, etäisyyksiä ja kuljetustapoja. Pyrimme korvaamaan hiili-intensiiviset kuljetukset vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla ja työskentelemme edistääksemme CO₂-päästöjen vähennystavoitetta lähteville kuljetuksillemme.

Pakkaus

GF Piping Systemsissä on toteutettu ja meneillään erilaisia aloitteita pakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja asiakkaiden käyttökokemuksen helpottamiseksi.

Video sarja - Kaikki liittyy toisiinsa

Lisää tietoa


Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

Tuotteiden LCA:t ja EPD:t

Life Cycle Assessment (LCA) on tieteeseen perustuva työkalu, jolla arvioidaan tuotteen ympäristönsuojelun tasoa sen koko elinkaaren aikana. LCA:t toimivat ympäristötuoteselosteiden (EPD) perustana. EPD:t ovat kolmannen osapuolen varmentamia lausuntoja, jotka antavat tietoa tuotteen tai järjestelmän ympäristötehokkuudesta.

Kestävyys GF:llä

GF on maailmanlaajuisesti toimiva ja monipuolinen teollisuusyritys. Se noudattaa täysin kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä toiminta-alueillaan ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja.

GF Sustainability Report 2022

The comprehensive GF sustainability report highlights the three focus areas defined in GF's Sustainability Framework 2025: product portfolio, climate and resources, as well as people and well-being.  

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg