Strategia zrównoważonego rozwoju

Nasza struktura zrównoważonego rozwoju 2025 składa się z trzech obszarów tematycznych z długoterminowymi ambicjami i celami obejmującymi aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Obejmuje ona cel naukowy (SBT) dotyczący zmniejszenia emisji CO₂ o 21% do 2025 r. Struktura ta jest w pełni zintegrowana ze strategią GF 2025.

Portfolio produktów

Innowacyjne produkty i rozwiązania zapewniające zrównoważony cykl eksploatacji

Portfolio produktów

70% sprzedaży z korzyściami społecznymi lub środowiskowymi
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Klimat i zasoby

Oddzielenie zużycia zasobów od wzrostu

Emisja CO2e

Zmniejszenie emisji CO2e o 21%

Woda

Redukcja zużycia wody o 20% w kluczowych obszarach

Odpady

Zmniejszenie o 20% odpadów wysyłanych na składowiska lub do spalarni

Łańcuch dostaw

Przeprowadzanie oceny zgodnej ze zrównoważonym rozwojem dla 80% wydatków
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

Ludzie i dobre samopoczucie

Dążenie do zróżnicowanego, angażującego i bezpiecznego miejsca pracy

Różnorodność i integracja

25% nowo mianowanych menadżerów to kobiety

Zaangażowanie pracowników

Co najmniej 80% poleca GF jako pracodawcę

Zdrowie i bezpieczeństwo

Redukcja wskaźnika wypadków o 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic GrowthGF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innowacje

Zrównoważone innowacje

W obszarze innowacji GF Piping Systems wykorzystuje ocenę zrównoważonego rozwoju do oceny i ciągłego doskonalenia zrównoważonego profilu wszystkich projektów.

Obejmuje to ocenę ich potencjału dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto oceniamy nowe, bardziej cykliczne modele biznesowe i już prowadzimy wypożyczalnię maszyn i narzędzi dostępną dla naszych klientów.

Certyfikacja

Część naszych produktów pomaga klientom spełnić wymagania dotyczące standardów budowlanych i certyfikacji, takich jak LEED, BREEAM, DGNB i Minergie.

Oceny oddziaływania produktu

GF Piping Systems kalkuluje i wspiera obliczenia oceny cyklu życia (LCA) i deklaracji środowiskowych produktów (EPD), aby określiću wpływ produktów i rozwiązań na środowisko w całym ich okresie trwania. Więcej znajdziesz tutaj.

Istotne produkty

Sprawdź nasze produkty o istotnym znaczeniu:

  • Redukcja strat wody dzięki NeoFlow
  • Zwiększenie efektywności energetycznej dzięki COOL-FIT
  • Zabezpieczenie wody pitnej za pomocą Hycleen

Dowiedz się więcej jak radzimy sobie z wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju,  kliknij tutaj.

finger pointing

Pozyskiwanie

Materiały pochodzenia biologicznego

Wprowadziliśmy na rynek nasze pierwsze produkty zawierające do 20% PVC z dodatkami pochodzenia biologicznego pozyskiwanych z oleju talowego, produktu odpadowego z produkcji papieru. Kolejne produkty i grupy polimerów będą wkrótce dostępne.

Dowiedz się więcej o dodatkach pochodzenia bilogicznego dla produktów PVC, kliknij tutaj.

"Konfliktowe minerały"

Wydobycie niektórych surowców, w szczególności tantalu, cyny, wolframu i złota, znanych jako "konfliktowe minerały", wiąże się z potencjalnym ryzykiem społecznym i środowiskowym. Z tego powodu GF Piping Systems postępuje zgodnie z zaleceniami inicjatywy Responsible Minerals Initiative (RMI). Regularnie ujawniając przejrzyste informacje o naszym łańcuchu dostaw minerałów i zachęcając naszych dostawców do tego samego, promujemy odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów na całym świecie.

Współpraca w łańcuchu dostaw

GF Piping Systems wykorzystuje oceny zrównoważonego rozwoju dostawców oraz, w razie potrzeby, plany działań naprawczych w celu zmniejszenia emisji CO₂ i zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Tam, gdzie żadna zmiana nie jest możliwa, GF Piping Systems poszukuje alternatywnych dostawców.

EcoVadis

EcoVadis to wiodący ranking zrównoważonego rozwoju, który ocenia firmy w obszarach środowiska, etyki, prawa pracy i praw człowieka oraz zrównoważonych zakupów. Firma GF Piping Systems konsultuje oceny swoich dostawców i sama przeprowadza ocenę, aby wspierać interesariuszy w dokonywaniu świadomych wyborów.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Działalność

Systemy zarządzania

Działalność GF Piping Systems jest certyfikowana zgodnie z systemami zarządzania ISO 9001, 14001 i 45001. Ponadto niektóre zakłady są również certyfikowane zgodnie z ISO 50001.

Cel oparty na nauce

Opracowany przy użyciu kryteriów i zaleceń SBTi, cele GF z zakresu 1 i 2 będą czerpały z najnowszych badań klimatycznych w zakresie ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5°C. Chociaż emisje z zakresu 3 są pośrednie w działalności GF, firma wyznaczy docelowy poziom intensywności we współpracy z dostawcami i klientami.

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł

Energia elektryczna stanowi około 50% całkowitego zużycia energii w GF Piping Systems i dlatego jest ważną dźwignią redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kupujemy certyfikowaną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i wytwarzamy również własną. W 2021 r. około 20% całkowitej zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. W przyszłości będziemy stale zwiększać ten udział.

Recykling

Wszędzie tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, GF Piping Systems poddaje recyklingowi złom i odpady produkcyjne. Tam, gdzie pozwalają na to standardy jakościowe i regulacyjne, mieszamy złom z surowcami pierwotnymi, aby zmaksymalizować wydajność zasobów i uchwycić wartość materiału. Ogólnie rzecz biorąc, ponad połowa wytwarzanych przez nas odpadów jest poddawana recyklingowi.

Operation Clean Sweep

GF Piping Systems jest członkiem Operation Clean Sweep. Dołączając do inicjatywy, dążymy do osiągnięcia zerowej utraty granulatu z tworzyw sztucznych poprzez dzielenie się i wdrażanie najlepszych praktyk w całej naszej działalności.

Zdrowie i bezpieczeństwo

W GF Piping Systems bezpieczeństwo jest priorytetem. W ramach Zrównoważonego Rozwoju 2025 zobowiązujemy się do zmniejszenia wskaźnika wypadków o 30%. Cel ten osiągniemy wdrażając akredytowane standardy bezpieczeństwa i systemy zarządzania, a także prowadząc szkolenia i kampanie z zakresu bezpieczeństwa. Przeprowadzimy również wewnętrzne i zewnętrzne audyty bezpieczeństwa, dokładne raportowanie wypadków oraz dzielenie się najlepszymi praktykami we wszystkich zakładach produkcyjnych.

Logistics

Logistyka

Dystrybucja

Współpracujemy z przewoźnikami w celu optymalizacji tras transportowych i częstotliwości dostaw. Aby zarządzać transportem naszych gotowych produktów, śledzimy tonaż, odległości i środki transportu. Naszym celem jest zastąpienie wysokoemisyjnego transportu alternatywą o niższej emisji i pracujemy nad redukcją emisji CO₂ dla naszych transportów wychodzących.

Pakowanie

W całej firmie GF Piping Systems wdrożono różne inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu opakowań na środowisko i zwiększenie łatwości użytkowania dla klientów.

Video - Wszystko jest ze sobą powiązane

Obejrzyj video

Zrównoważone innowacje

Wszystko jest ze sobą powiązane – to, co robimy, nieuchronnie wpływa na kogoś, gdzieś. Dlatego GF Piping Systems wspiera cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Joost Geginat, prezes GF Piping Systems, wyjaśnia, dlaczego niektóre z naszych innowacji mają duże znaczenie.

Obejrzyj video

Przemysł, innowacje i infrastruktura

W Stanach Zjednoczonych każdego dnia traci się ponad sześć miliardów galonów wody. Wspierając realizację celu zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, GF Piping Systems z dumą zapewnia swoim klientom odporną infrastrukturę. W tym filmie James Jackson, dyrektor BU Americas, wyjaśnia, jak to robimy.

Obejrzyj video

Zrównoważone miasta i społeczności

Cel zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – Zrównoważone miasta i społeczności – dotyczy budowania miast w bardziej zrównoważony sposób. Do 2050 roku będzie blisko dziesięciu miliardów ludzi, a do tego czasu 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach. GF Piping Systems z dumą dostarcza swoim klientom produkty i rozwiązania, które są bardziej energooszczędne. W tym filmie Michael Toh, dyrektor BU Asia, wyjaśnia, jak to robimy.

Obejrzyj video

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cel zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – dotyczy promowania wydajności zasobów i energii oraz budowania zrównoważonej infrastruktury. Pracować mądrzej, nie ciężej, robić więcej i lepiej mniejszym nakładem. W tym filmie Jens Frisenborg, dyrektor działu BU Industry/Utility, Sandra Schiller, dyrektor ds. Zarządzania Produktami Przemysłowymi i Mark Bulmer, dyrektor ds. Rozwoju Rynku Centrów Danych — wyjaśniają podejście firmy GF do odpowiedzialnej produkcji oraz sposób, w jaki wspieramy naszych klientów w rozwoju bardziej zrównoważonej infrastruktury .

Czysta woda i warunki sanitarne

785 milionów ludzi nie ma dziś podstawowej wody pitnej. Obserwuj i odkrywaj, co GF Piping Systems robi, aby pomóc ludziom w dostępie do czystej wody i urządzeń sanitarnych – to kluczowy cel zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, bliski naszym sercom, ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane. Posłuchaj Noela Schreibera, dyrektora działu HR i Jamesa Jacksona, dyrektora BU Americas Americas, o jednej z najbardziej podstawowych potrzeb ludzkości oraz o tym, dlaczego Wall Street Journal umieścił firmę Georg Fischer w pierwszej dziesiątce najlepiej zarządzanych firm na świecie.

Działania dotyczące klimatu

Cel zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – Działania na rzecz klimatu – dotyczy podjęcia pilnych akcji w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom. Nie ma kraju, który nie doświadcza drastycznych skutków zmian klimatycznych. Globalne ocieplenie powoduje długotrwałe zmiany w naszym systemie klimatycznym, co grozi nieodwracalnymi konsekwencjami, jeśli nie podejmiemy działań. W tym filmie Christopher Duehnen, dyrektor BU Building Technology i Jens Frisenborg, dyrektor BU Industry/Utility omawiają z nami niektóre działania, jakie podejmuje GF Piping Systems we własnych zakładach oraz te, które wspierają naszych klientów.

Obejrzyj video

Dobre zdrowie i samopoczucie

Dobre zdrowie i samopoczucie – ten cel zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi jedną z najbardziej podstawowych potrzeb ludzkości. Pod wieloma względami świat zmienił się znacząco w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To, co się nie zmieniło, to potrzeba zapewnienia zdrowego życia i promowania dobrego samopoczucia w każdym wieku.

Więcej informacji

Produkty LCA and EPD Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

Produkty LCA i EPD

Oceny cyklu życia (LCA) to oparte na nauce narzędzie służące do oceny efektywności środowiskowej produktu w całym jego cyklu stosowania. LCA służą jako podstawa deklaracji środowiskowych produktu (EPD). EPD to zweryfikowane przez niezależne jednostki oświadczenia zawierające informacje o efektywności środowiskowej produktu lub systemu.

Zrównoważony rozwój w GF

GF jest globalną i zdywersyfikowaną korporacją. Jej działania są w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność oraz przestrzega wszystkich odpowiednich standardów międzynarodowych.

Raport GF o zrównoważonym rozwoju 2021

Ten kompleksowy przegląd zagadnień ESG podkreśla trzy główne obszary zdefiniowane w ramach Zrównoważonego Rozwoju 2025 GF: portfolio produktów, klimat i zasoby, a także ludzie i dobre samopoczucie.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building