Image depicting Traisen fitting products

GF Fittings

Aby zapewnić prawidłowość połączeń, użyj złączek zaciskowych i kształtek z żeliwa ciągliwego produkowanych przez Georg Fischer Fittings.

 

Georg Fischer Fittings produkuje rocznie około 12 200 kształtek dla wymagających klientów, którzy chcą mieć pewność, że wszystkie połączenia będą wykonane właściwie. Założona w 1864 roku firma, początkowo specjalizująca się w kształtkach z żeliwa ciągliwego, w 1987 r. rozszerzyła swoją ofertę produktów o złącza zaciskowe Primofit, GEBEF (dla przemysłu budowlanego) i Drawlock (dla brytyjskiego sektora gazowego). Obecnie ta należąca od 1986 r. do koncernu Georg Fischer spółka skupia się na jakości i prostocie montażu swoich produktów.

Georg Fischer Fittings GmbH

Mariazellerstraße 75

3160 Traisen

Austria

GF logo on the headquarters building