Georg Fischer w Polsce

Nasz zespół
Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building

Piotr Nowak

Dyrektor Zarządzający

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

Kinga Skrzypczak

Zastępca Dyrektora Zarządzającego

Kontroler Finansowy

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Aneta Adamczyk

Księgowa

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Monika Kondrakowicz

Młodsza Księgowa

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Luiza Janik

Menadżer Działu Marketingu

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Krzysztof Książkiewicz

Menadżer Działu Dystrybucji Wody i Gazu

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

Michał Krajewski

Menadżer Działu Dystrybucji Wody i Gazu

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

Tomasz Jakubowski

Menadżer Działu Przemysłowego

Szef Zespołu Przemysłowego

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

Tomasz Walaszczyk

Menadżer Działu Przemysłowego

Polska Północno-Zachodnia

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Sękocin Nowy

Polska

Piotr Bojar

Menadżer Działu Przemysłowego

Polska Centralna

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Sękocin Nowy

Maciej Kolarz

Menadżer Działu Przemysłowego

Polska Południowa

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Radosław Sosnowski

Menadżer Działu Przemysłowego

Cool-Fit

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Piotr Woronkow

Menadżer Działu Przemysłowego

Cool-Fit

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Sękocin Nowy

Marcin Mołda

Menadżer Działu Instalacji Wewnętrznych

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

Magdalena Mydło-Deptuła

Menadżer Działu Sprzedaży

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Monika Laszczak

Administrator Sprzedaży

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Magdalena Bierska

Administrator Sprzedaży

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Łukasz Mrozowski

Administrator Sprzedaży

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy