Filter

Ettersom de er konstruert for å beskytte sensitive komponenter i rørsystemer, filtrerer filtrene ut forurensninger fra mediet. Dette forlenger systemets levetid, reduserer vedlikehold, forbedrer driften og minimerer merutgifter.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building