Filter

Filtre fungerer som beskyttelseselement i drikkevannsinstallasjonen for å holde de påfølgende ventilene fri for partikkelinnhold som rust og sand.

Tilbakeslagsfilter, fine eller skrå filtre: For å beskytte drikkevannsinstallasjonen mot ,partikler tilbyr GF Piping Systems en rekke filtre. Regelmessig vedlikehold gir hygienisk trygt drikkevann.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building