De vedlikeholdsfrie, enkle og komplette løsningene til GF Piping Systems for bruksområder med vann og kjøling ombord hjelper deg å øke sikkerheten og komforten til passasjerene og effektiviteten til skipet. Samtidig bidrar de til å senke vedlikeholds- og totalkostnadene og redusere nedetiden så mye som mulig. Produktene våre garanterer sikker transport av drikkevann og andre prosessvæsker ombord - uten å endre kvaliteten det minste.

megaphon Ikke-korroderende systemløsninger

Våre plastsystemer dekker alle bruksområder med væske ombord og holder seg ikke-korroderendde under hele levetiden på skipet (minst 25 år). Du trenger ikke lenger bekymre deg for lekkasjer eller alvorlige ulykker på grunn av korrosjonsskader, og kan konsentrere deg om din daglige virksomhet.

value-bar-icon-1 Mer effektivitet ombord

Plastsystemer er opptil 60 prosent lettere enn metalløsninger. Denne vektreduksjonen gjør det mulig å redusere drivstofforbruket og øke lastekapasiteten. Nye områder og salgsmuligheter blir tilgjengelige. Bedre, holdbar isolasjon bidrar til å øke effektiviteten ved å redusere kjøle- og varmetap.

value-bar-icon-2 Sikkerhet og hygiene

Våre drikkevannsløsninger reduserer risikoen for bakterielle patogener i lugarene. Derimot øker kjøleløsningene passasjerkomforten og bevarer matvarene på lageret, på kjøkkenet og i restaurantene ombord. De ivaretar helsen til passasjerene og ryktet til selskapet.

value-bar-icon-3 Vedvarende effektiv

Systemene våre holder seg fri for rust, inkrustasjoner og avleiringer gjennom hele skipets levetid. De motstår kjemisk stress, som klordesinfeksjon av drikkevannssystemet, raskt og permanent.

test

Ingen vedlikehold og lavere kostnader med plastsystemer ombord

GF Piping Systems har vært partner i den globale marineindustrien i mer enn 20 år og leverer ikke-korroderende og lette plastrørsystemer til vannbehandling og distribusjon, til avløp av grått og svart vann og til kjøling. De reduserer egenvekten og risikoen ved hygiene og øker sikkerheten til passasjerer og mannskap, samt effektiviteten ombord

Relaterte systemer

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building