Flytsensorer med svinghjul er enkle å installere og gir pålitelig ytelse. De finnes i en rekke materialer for et bredt utvalg av rørstørrelser og innføringskonfigurasjoner. De mange materialvalgene, som inkluderer PP, PVDF og rustfritt stål, gjør svinghjul svært allsidige og kjemisk kompatible i mange bruksområder med flytende prosesser.

Kompatibilitet

Standard utgang for grensesnitt med GF Signet-instrumenter.

Verdi

Dette produktet er et billig alternativ med pålitelig ytelse, lavere vedlikeholdskostnader og et bredt, dynamisk flytområde. Sensoren måler væske i fulle rør og i lavtrykk-systemer. Våtkraninstallasjon gjør det mulig å fjerne sensor uten å avslutte prosessen.

Mangfold

Sensorene finnes i en rekke materialer for et bredt utvalg av rørstørrelser og innføringskonfigurasjoner.

Georg Fischer Signet LLC, El Monte, CA

3401 Aerojet Avenue

91731 El Monte

United States