Declarația de confidențialitate

1. Scope

Georg Fischer Ltd., înființată în Elveția cu numărul de înregistrare CHE‑108.778.486, și companiile afiliate ale acesteia (împreună „GF”) consideră confidențialitatea și securitatea datelor personale un aspect foarte important.

Această Politică de confidențialitate on-line și legată de modulele cookie („Politică”) se aplică utilizării site-urilor de internet și aplicațiilor GF („Pagini de internet GF”). Paginile de internet GF furnizează informații legate de compania GF, produsele și serviciile acesteia, oportunitățile de carieră și informații pentru investitori.

GF tratează datele personale în conformitate cu legile aplicabile de protecție a datelor. „Datele personale” semnifică informațiile care vă identifică sau care ar putea fi utilizate în mod rezonabil pentru a vă identifica. Politica descrie tipul datelor cu caracter personal colectate de GF atunci când utilizați paginile de internet GF și/sau serviciile pe care paginile de internet le furnizează, precum și modul și scopurile în care GF colectează și poate prelucra, utiliza, partaja și divulga, ulterior datele personale respective. În plus, aceasta stabilește drepturile pe care le aveți în legătură cu datele personale respective.

Această Politică nu reprezintă neapărat o descriere cuprinzătoare a prelucrării datelor de către GF. Se pot aplica și alte dispoziții sau documente similare de protecție a datelor în circumstanțe specifice

Prin utilizarea paginilor de internet GF, acceptați faptul că datele dvs. personale pot fi prelucrate așa cum este stabilit în continuare și sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie și a altor mijloace de identificare și stocare locale în conformitate cu Politica de față. Dacă nu sunteți de acord cu Politica de față, nu continuați să utilizați paginile de internet GF. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, setați browser-ul de internet în consecință sau nu utilizați paginile de internet GF.

2. Controller, Data Protection Officer

Cu excepția cazului în care GF v-a informat altfel în anumite cazuri (de exemplu, în conformitate cu termenii de utilizare sau alte informații pentru un anumit serviciu furnizat de paginile de internet GF), Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Elveția reprezintă operatorul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul paginilor GF. În cazurile în care o companie afiliată a Georg Fischer Ltd. comunică cu dvs. prin alte mijloace (de exemplu, prin e-mail, corespondență, telefonic, în persoană etc.) sau vă furnizează servicii prin intermediul paginilor de internet GF, compania afiliată respectivă va fi operatorul datelor dvs. cu caracter personal. Aici puteți găsi o listă cu datele de contact ale companiilor afiliate GF respective: Despre GF.

Toate solicitările de informații detaliate, comentarii, cereri sau preocupări legate de Politica de față și confidențialitatea datelor pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor de la GF folosind următoarele date de contact: prin e-mail la dataprotection@georgfischer.com sau prin corespondență către responsabilul cu protecția datelor, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Type of Personal Data, methods and purposes of processing

(a) Solicitările dumneavoastră

Dacă transmiteți o solicitare de servicii furnizate pe paginile de internet GF (de exemplu, buletine informative, invitații la evenimente, conturi, grupuri de utilizator închise), o solicitare de contactare, o solicitare de informații suplimentare legate de produsele și serviciile GF, o solicitare de presă, vi se poate solicita furnizarea anumitor date cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, funcția, compania, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.

Dacă furnizați sau puneți voluntar la dispoziția companiei GF datele cu caracter personal prin utilizarea paginilor de internet GF sau electronic prin alt mod, de exemplul, prin introducerea acestora într-un formular de înregistrare, prin înscrierea la un buletin informativ, prin trimiterea unui e-mail, prin furnizarea feedback-urilor, prin completarea unui chestionar pentru clienți, prin participarea la o competiție etc., GF poate colecta și prelucra datele respective cu caracter personal în scopurile indicate sau evidente din circumstanțele din momentul colectării. În special, GF poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru administrarea solicitării sau întrebării din partea dvs. și pentru a vă furniza serviciul solicitat sau un răspuns corespunzător.

În plus, în conformitate cu legislația aplicabilă și unde este cazul, GF poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri care sunt în interesul legitim al companiei GF, cum ar fi (i) furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea paginilor de internet, a produselor și a serviciilor GF, (ii) în scopuri statistice și de cercetare de piață, (iii) operațiuni tehnice și de securitate, (iv) evaluarea cererilor și în scopul apărării legale în litigii și proceduri oficiale, (v) respectarea legislației și reglementărilor aplicabile sau (vi) alte scopuri prevăzute sau permise prin lege.

Dacă v-ați înregistrat să primiți actualizări periodice de la GF, puteți opta să nu mai primiți astfel de comunicări, în orice moment, prin trimiterea unei solicitări la adresele furnizate în Secțiunea 2 de mai sus. Dacă optați să nu furnizați datele cu caracter personal solicitate de GF, nu veți putea avea acces sau nu veți putea utiliza anumite părți, servicii sau funcții ale paginilor de internet GF și nu veți putea primi un răspuns din partea GF la întrebările dvs.

(b) Fișiere jurnal pe server

Atunci când accesați paginile de internet GF, serverul web al GF colectează, înregistrează și stochează automat în fișierele jurnal de pe server anumite informații despre accesul dvs., de exemplu, adresa dvs. IP (Internet Protocol) a computerului sau a dispozitivului mobil care trimite solicitarea, solicitarea dvs. de fișier și date, ora și durata, codul de răspuns HTTP, paginile site-urilor de internet GF pe care le-ați vizitat efectiv, site-ul de internet de pe care vizitați paginile de internet GF (URL de trimitere), tipul, versiunea și limba browser-ului de internet, sistemul de operare folosit de computerul sau dispozitivul mobil care trimite solicitarea, modulele cookie care pot identifica în mod unic browser-ul dvs. Pentru mai multe informații legate de modulele cookie, consultați Secțiunea 8 de mai jos. Aceste informații nu sunt analizate astfel încât să ducă la identificarea persoanelor individuale. GF colectează și prelucrează aceste informații la nivel tehnic în scopuri operaționale, pentru afișarea și asigurarea funcționării corecte a site-ului de internet GF respectiv, pentru o mai bună înțelegere a comportamentului utilizatorului și pentru îmbunătățirea ofertelor acesteia, precum și pentru a asigura stabilitatea și securitatea.

(c) Fără decizii și profiluri automatizate

GF nu utilizează datele cu caracter personal colectate de la dvs. pentru a lua decizii doar pe baza prelucrării automatizate și GF nu prelucrează automat datele dvs. cu caracter personal în scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilare).

4. Personal Data transfer

În contextul activităților comerciale ale GF și în conformitate cu scopurile de prelucrare a datelor, stabilite în Secțiunea 3, GF poate transfera datele cu caracter personal către terți în măsura în care transferarea respectivă este permisă și GF o consideră corespunzătoare în vederea prelucrării datelor de terți pentru GF sau, după caz, în scopurile proprii. În special, GF poate divulga datele dvs. cu caracter personal terților („Destinatare”) în cazurile următoare:

(a) Orice entitate operator GF relevant poate transfera datele dvs. cu caracter personal către alte entități GF și către furnizori de servicii terțe părți („Operatori”) cărora operatorul GF le deleagă prelucrarea parțial sau integral (de exemplu, furnizori de servicii de găzduire, furnizori de servicii de comerț electronic, furnizori de asistență tehnică etc.). Operatorii au permisiunea de a utiliza datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile pentru care datele respective au fost colectate inițial. Operatorii sunt selectați cu atenție de entitatea operatoare GF relevantă. Aceștia sunt obligați contractual să gestioneze datele dvs. cu caracter personal exclusiv pe baza instrucțiunilor din partea entității operatoare GF, în conformitate cu Politica de față și legislația aplicabilă pentru protecția datelor, să păstreze confidențialitatea datelor personale și să implementeze măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protejarea datelor cu caracter personal.

(b) Entitatea operatoare GF relevantă poate divulga datele cu caracter personal și în legătură cu o fuziune, achiziție, faliment sau vânzare, cesionare sau alt fel de transfer al tuturor material al tuturor activelor acesteia.

(c) GF poate divulga datele dvs. cu caracter personal anumitor autorități pentru a răspunde la solicitări corespunzătoare din partea agențiilor guvernamentale legitime sau în cazurile în care este obligatoriu prin lege, prin hotărâri ale instanțelor sau reglementări ale guvernului.

(d) GF poate divulga datele cu caracter personal în cazurile în care acest lucru este necesar pentru audituri la nivel corporativ sau pentru investigații sau pentru a răspunde unei conformități sau amenințări de securitate.

Destinatarii se pot afla în Elveția sau în orice altă țară din lume. În special, trebuie să anticipați că datele dvs. cu caracter personal sunt transmise în orice țară în care este reprezentat grupul GF de afiliate, filiale sau alte sedii, precum și în alte țări din Europa și SUA în care sunt localizați furnizorii de servicii ai GF (cum ar fi Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (Germania), Siteimprove GmbH (Elveția), Google (SUA), Umantis (Germania), Prescreen International GmbH (Austria)). Dacă GF transferă datele într-o țară fără protecție legală adecvată a datelor, GF asigură un nivel de protecție corespunzător necesar prin lege, prin intermediul contractelor corespunzătoare (în special pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene) sau GF se bazează pe excepțiile legale privind consimțământul, executarea contractelor, stabilirea, exercitarea sau aplicarea drepturilor, interese publice majore, date personale publicate sau deoarece sunt necesare pentru protejarea integrității persoanelor în cauză. Puteți solicita mai multe informații despre măsurile respective intrând în contact prin adresele furnizate în Secțiunea 2 de mai sus.

Cu excepția cazului în care stabilit altfel în Politica de față sau în cazul altor dispoziții de protecție a datelor aplicabile în anumite circumstanțe, GF nu va vinde și nu va transfera în niciun fel datele dvs. cu caracter personal către terți fără acordul explicit din partea dvs.

5. Retention periods

GF prelucrează și reține datele cu caracter personal atât cât este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate sau pentru conformarea cu obligațiile legale sau alte scopuri legate de prelucrare, de asemenea, și dincolo de această durată în conformitate cu obligațiile de reținere și documentare legale. În plus, GF poate păstra datele cu caracter personal pe perioada în care pot fi formulate pretenții împotriva GF sau în măsura în care GF este obligată legal, în alt fel, să procedeze astfel sau dacă interesul comercial legitim necesită păstrarea ulterioară (de exemplu, în scopuri de dovedire și documentare).

Imediat ce datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus, acestea vor fi șterse sau anonimizate în măsura în care acest lucru este posibil. Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate din motive legale, acestea vor fi blocate și nu vor mai fi disponibile pentru prelucrarea ulterioară.

6. Personal Data security

GF a luat măsurile tehnice și organizatorice de securitate corespunzătoare pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării necorespunzătoare sau divulgării, modificării neautorizate și distrugerii ilegale sau pierderii accidentale. În special, GF a implementat politici interne corespunzătoare de securitate pentru informații, instructaje și soluții de securitate IT și de rețea, controale și restricții pentru acces criptarea operatorilor și transmiterilor de date, pseudoanonimizare, inspecții. Toți angajații, operatorii și alte terțe părți care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea și siguranța datelor respective.

7. Your rights

În conformitate cu legea aplicabilă, puteți avea unele sau toate drepturile următoare legate de datele dvs. cu caracter personal:

(a) Dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către GF și, în caz afirmativ dreptul de a avea acces la copia acestora;

(b) Dreptul de a rectifica sau de a șterge datele dvs. cu caracter personal atâta vreme cât sunt îndeplinite cerințele legale (de exemplu, cerințele prealabile pentru dreptul de ștergere prevăd, în special, ca datele cu caracter personal să nu mai fie necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt fel, pentru a susține o contestație sau în vederea conformității cu cerințele de reținere legale);

(c) Dreptul de restricționare a prelucrării, în special (i) în cazurile în care acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de către dvs., pentru o perioadă care să îi permită companiei GF să verifice acuratețea datelor personale, (ii) în cazurile în care vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal (în cazurile în care se aplică dreptul de ștergere) și solicitați restricționarea utilizării acestora, în schimb, (iii) în cazurile în care GF nu nu mai necesită datele cu caracter personal pentru scopurile inițiale, dar acestea sunt necesare pentru dvs., pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea în fața pretențiilor legale și (iv) în cazurile în care exercitarea reușită a unei opuneri încă este contestată între dvs. și GF;

(d) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care GF poate demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Făcând trimitere la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, puteți avea dreptul de a vă opune în orice moment la aceasta;

(e) Dreptul la portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal către un furnizor nou (dacă este cazul);

(f) Dreptul de a transmite o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă, în special (i) la autoritatea de protecție a datelor competentă pentru locul dvs. de reședință, locul dvs. de lucru sau locul încălcării pretinse sau (ii) autoritatea de supraveghere principală pentru GF, adică Comisarul Federal pentru Protecția Datelor și Informații FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Berna, Elveția (https://www.edoeb.admin.ch);

(g) În cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, puteți avea dreptul de a vă retrage consimțământul respectiv în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea înainte de retragerea consimțământului.

Vă puteți exercita drepturile în orice moment prin transmiterea solicitării la adresele furnizate la Secțiunea 2 de mai sus. În general, exercitarea acestor drepturi presupune să vă puteți dovedi identitatea (de exemplu, o copie după documentele de identificare).

GF își rezervă dreptul de a impune restricții legale, de exemplu, dacă GF este obligată să păstreze sau să prelucreze anumite date, dacă are un interes mai important sau are nevoie de datele cu caracter personal în vederea evaluării pretențiilor. GF poate refuza solicitările excesive sau care folosesc necorespunzător drepturile relevante. În cazul în care exercitarea anumitor drepturi va rezulta în costuri pentru dvs., GF vă va înștiința în avans.

8. Cookies

9. Web analytics

Site-urile web GF folosesc Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., o companie din SUA, www.gooogle.com („Google”). Caracteristicile serviciului utilizat de GF sunt caracteristici de analiză universală, „Universal Analytics”. Acestea fac posibilă atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor pe mai multe dispozitive unui ID de utilizator pseudonim, oferind companiei GF capacitatea să analizeze activitățile unui utilizator pe toate dispozitivele. Google Analytics folosește module cookie care sunt fișiere text amplasate în computerul dvs. pentru a ajuta site-urile web GF să măsoare și să analizeze modul în care vizitatorii utilizează site-ul.

Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea de către dvs. a site-urilor web GF (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transferate, de obicei, într-un server Google din SUA și stocate acolo. Totuși, dacă este activată anonimizarea adresei IP pe aceste site-uri web, Google va trunchia adresa dvs. IP pentru statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă va fi transmisă către un server Google în SUA și trunchiată acolo numai în situații excepționale. Dorim să evidențiem faptul că, pe paginile de internet GF, serviciul Google Analytics a fost extins pentru a include anonimizarea IP pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (denumită mascare IP).

Google respectă reglementările de protecție a datelor din reglementările cuprinse în „Scutul de confidențialitate UE-SUA” și „Scutul de confidențialitate Elveția-SUA” și este înregistrată în programul „Scutul de confidențialitate” dintre Departamentul pentru Comerț al SUA și Comisia Europeană și Administrația Elvețiană. Adresa IP identificată în browser-ul dvs. de Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date colectate de Google. În numele GF, Google folosește aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-urilor web GF, pentru a alcătui rapoarte legate de activitățile pe site-ul web și pentru a furniza alte servicii pentru GF legate de utilizarea paginilor de internet GF și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazurile în care este obligatoriu prin lege sau în cazurile în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele companiei Google.

GF utilizează Google Analytics pentru a-și urmări interesele legitime de furnizare a unui serviciu care îndeplinește nevoile clientului, permițând analiza datelor statistice și promovarea eficientă a site-ului nostru web. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul dvs., însă rețineți faptul că dacă faceți acest lucru nu veți putea utiliza funcțiile complete ale site-urilor web GF. De asemenea, puteți alege să nu mai fiți urmărit de serviciul Google Analytics cu efect în viitor, prin descărcarea și instalarea add-on-ului Google Analytics Opt-out Browser pentru browser-ul dvs. curent: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Modulele cookie de oprire a urmăririi previne colectarea datelor dvs. din timpul vizitelor viitoare pe paginile de internet GF relevante. Pentru a preveni colectarea datelor prin Universal Analytics prin mai multe dispozitive, trebuie să optați pentru oprirea urmăririi pe toate sistemele pe care le folosiți.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics, condițiile de utilizare și protecția datelor, faceți clic aici: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Site-urile web GF folosesc Siteimprove, un serviciu de analiză web furnizat de Siteimprove Inc., o companie din Danemarca, https://siteimprove.com/ („Siteimprove”). Siteimprove folosește module cookie pentru a analiza utilizarea site-ului web. Informațiile generate de modulul cookie sunt transmise către un server Siteimprove și stocate acolo. Siteimprove poate colecta date statistice legate de utilizarea site-ului, cum ar fi când a accesat ultima dată un vizitator site-ul sau poate urmări secvența de pagini la care se uită un vizitator în timpul vizitei acestuia. Aceste informații sunt utilizate apoi pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului pe site-ul web și pentru a-i ajuta pe vizitatori să găsească mai rapid informațiile relevante. Modulele cookie de la Siteimprove conțin un ID generat aleatoriu, utilizat pentru a recunoaște browser-ul atunci când un vizitator accesează o pagină. Modulul cookie nu conține informații personale și este utilizat numai pentru analiza de web. Dorim să evidențiem faptul că, pe paginile de internet GF, serviciul Siteimprove a fost extins pentru a include anonimizarea IP pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (denumită mascare IP).

Pentru mai multe informații legate de Siteimprove, condițiile de utilizare și protecția datelor, faceți clic aici: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Social Media Plugins

GF poate utiliza plug-in-uri pentru rețelele de socializare (de exemplu, Facebook, Twitter, Google+ sau LinkedIn), identificabile prin butoanele de partajare relevante. Plug-in-urile respective pentru rețelele de socializare permit utilizatorilor platformelor respective să posteze link-uri de pe paginile de internet GF pe profilurile acestora de socializare, le pot marca sau le pot partaja către contactele de pe rețelele de socializare.

Dacă utilizați plug-in-uri pentru rețelele de socializare, trimiteți informații de identificare către platforma respectivă de socializare. Comentariile sau activitățile ce rezultă de la persoanele care utilizează plug-in-urile pentru rețelele de socializare nu sunt controlate sau susținute de GF, iar GF nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru acestea. Persoanele care partajează conținut prin intermediul plug-in-urilor pentru rețelele de socializare nu sunt autorizate să vorbească în numele GF sau să reprezinte compania GF.

Această Politică nu se aplică site-urilor web asociate, non-GF. De fiecare dată când accesați un link către alte site-uri web trebuie să citiți politicile de confidențialitate ale site-ului web respectiv. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se află în responsabilitatea operatorului rețelei de socializare respective și are loc în conformitate cu regulile de protecție. GF nu primește nicio informație despre dvs. de la operatorii respectivi.

12. Changes to this Policy

Această declarație de confidențialitate poate fi modificată periodic, fără înștiințare.

13. Privacy information for applicants

Aceste informații legate de confidențialitate se aplică tuturor companiilor ce aparțin Georg Fischer Corporation (a se vedea Despre GF, denumită individual și colectiv „GF”). Aceasta furnizează detaliile legate de tip, domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal în contextul procedurii de aplicare. GF prelucrează datele pe care le puneți la dispoziția GF în legătură cu aplicația dvs. (speculativă) (on-line, prin e-mail sau în scris). Dacă efectuați o aplicație speculativă și ne dați consimțământul, vom redirecționa aplicația dvs. către alte companii GF, dacă este cazul.
Controller și responsabilul GF cu protecția datelor la nivel corporativ
Conform legislației privind protecția datelor, operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. este compania GF la care aplicați. Dacă este necesar, puteți contacta responsabilul GF pentru protecția datelor la nivel corporativ: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Elveția sau la dataprotection@georgfischer.com.
Portal on-line
Dacă aplicați prin intermediul portalului on-line, trebuie să creați un profil de aplicare pentru dvs. în acest sens. Pentru a face acest lucru, trebuie să furnizați funcția, numele, prenumele, adresa de e-mail, data nașterii și parola, trebuie să încărcați CV-ul și să selectați limba de utilizare pe care o preferați. Puteți încărca alte date și informații pe care le considerați relevante pentru aplicația dvs., până la limita de date disponibilă.
Scopurile și baza legală pentru prelucrarea datelor
GF prelucrează datele dvs. exclusiv în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (GDPR) și legislațiile naționale de protecție a datelor
  • pentru executarea unui contract sau pentru a parcurge pașii dinaintea încheierii unui contract (conform art. 6 (1) punctul (b) GDPR): managementul procesului de desemnare, administrarea portalului on-line, evaluarea experienței și a calificărilor dvs. și, dacă este cazul, în legătură cu încheierea unui contract de angajare. Dacă este încheiat un contract de angajare, va fi convenit cu dvs. tipul datelor cu caracter personal care vor fi stocate, pe ce perioadă și în ce scop;
  • pentru conformitatea cu o obligație legală (conform art. 6 (1) punctul (c) GDPR): conformitatea cu obligațiile de verificare și raportare în temeiul dreptului fiscal și conformitatea cu perioadele legale de reținere;
  • în scopul intereselor legitime (conform art. 6 (1) punctul (f) GDPR): în scop statistic sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea față de pretențiile legale;
  • dacă v-ați dat acordul în mod explicit (conform art. 6 (1) punctul (a) GDPR): abonarea la posturi și eliberarea datelor.
Transferul de date
Fără acordul dvs. expres, prealabil, GF va transfera datele dvs. în măsura în care acest lucru este permis și necesar. Dacă GF transferă datele dvs. în țări cu un nivel de protecție a datelor care nu este echivalent cu cel din UE, Spațiul Economic European (SEE) sau Elveția, transferul va avea loc numai dacă este garantată protecția adecvată a datelor în țările respective (de exemplu, prin clauzele contractuale standard ale UE sau Scutul de confidențialitate al SUA).
Păstrare și ștergere
Puteți în orice moment să ștergeți profilul de aplicare pe care l-ați creat în portalul on-line.
Dacă nu este încheiat un contract de angajare și dacă nu ați solicitat ștergerea datelor dvs. anterior, datele dvs. vor fi șterse sau anonimizate automat cel târziu la șase luni de la finalizarea procedurii de aplicare.
Dacă ați aplicat on-line și v-ați dat acordul corespunzător la „Eliberarea datelor”, datele dvs. nu vor fi șterse după șase luni cel târziu, așa cum este stabilit mai sus. În schimb, acestea vor fi stocate pe durata procedurii dvs. de aplicare și pentru încă 24 de luni. Astfel, la cererea dvs., puteți fi notificat prin e-mail cu privire la alte posturi libere potrivite la GF, dacă apar. După expirarea acestei perioade, datele dvs. vor fi, de asemenea, șterse automat sau anonimizate. Dacă doriți să vă fie șterse datele înainte de această perioadă, informați GF. Vă puteți retrage acordul dat la „Acord date” în orice moment, fără a menționa niciun motiv.
Cele de mai sus nu se aplică dacă prevederile legale exclud ștergerea, dacă stocarea ulterioară este necesară în scopul furnizării dovezilor sau dacă ați convenit cu privire la o perioadă mai mare de stocare (în special în legătură cu contractul dvs. de angajare). Țărilor din afara SEE li se pot aplica prevederi diferite (de exemplu: China și Statele Unite ale Americii 2 ani; începând de la respingere)
Abonare la posturi
Dacă v-ați înregistrat pentru abonarea la posturi pe site-ul web GF și, prin urmare, v-ați dat acordul cu privire la utilizarea anumitor elemente ale datelor furnizate de dvs., datele respective vor fi utilizat pentru a vă informa prin e-mail (buletin informativ) cu privire la posturile libere de la GF care credem că ar prezenta interes pentru dvs. Dacă nu mai doriți să primiți buletinul informativ, vă puteți dezabona în orice moment folosind link-ul „Dezabonare” încorporat în toate buletinele informative și, în același timp, activați ștergerea sau anonimizarea datelor pe care le-ați furnizat în acest scop.
Securitatea și confidențialitatea informațiilor
GF vă protejează datele împotriva accesului neautorizat, utilizării greșite sau transferării necorespunzătoare, modificării neautorizate și distrugerii ilegale sau pierderii accidentale, luând măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare. Toate părțile care au acces legal la datele dvs. sunt obligate de GF să trateze datele respective cu confidențialitate și să le protejeze.
Drepturile dumneavoastră
Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. de GF cu efect în viitor sau vă puteți retrage consimțământul și, de asemenea, vă puteți exercita dreptul de accesare, rectificare sau ștergere, restricționare a prelucrării și portabilitate a datelor. În plus, aveți dreptul de a efectua o reclamație către responsabilul GF cu protecția datelor la nivel corporativ sau, în orice moment, autorității de supraveghere pentru protecția datelor, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către GF.
Modificări
Aceste informații de protecție a datelor pot fi modificate periodic fără înștiințare prealabilă.
Actualizat: iunie 2020

Actualizat: Mai 2021

Contact

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Elveția