Gizlilik Bildirimi

1. Kapsam

İsviçre'de CHE 108.778.486 şirket numarasıyla kurulmuş olan Georg Fischer Ltd. ve bağlı şirketleri (birlikte "GF"), kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini çok önemli bir husus olarak görmektedir.

Bu Çevrimiçi Gizlilik ve Çerez Politikası ("Politika"), GF'nin web sitelerinin ve uygulamalarının ("GF Web Siteleri") kullanımı için geçerlidir. GF Web Siteleri; GF, şirketin ürünleri ve hizmetleri, kariyer fırsatları ve yatırımcılara yönelik bilgiler hakkında bilgi sağlar.

GF, kişisel verileri yürürlükteki veri koruma yasalarına göre işler. "Kişisel Veriler" sizi tanımlayan veya sizi tanımlamak için makul şekilde kullanılabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir. Politika, GF Web Sitelerini ve/veya GF Web Sitelerinin sağladığı hizmetleri kullandığınızda GF tarafından toplanan Kişisel Verilerin türünü ve GF'nin bu Kişisel Verileri nasıl ve hangi amaçlarla topladığını ve işleyebileceğini, kullanabileceğini, paylaşabileceğini ve ifşa edebileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, bu tür Kişisel Verilerle ilgili sahip olduğunuz hakları belirtir.

Bu Politika, GF'nin veri işleme yönteminin kapsamlı bir açıklaması olmak zorunda değildir. Diğer veri koruma beyanları veya benzer belgeler belirli durumlar için geçerli olabilir.

GF Web Sitelerini kullanarak, kişisel verilerinizin burada belirtildiği şekilde işlenebileceğini ve bu Politikaya uygun olarak çerezlerin ve diğer tanımlama ve yerel depolama araçlarının kullanımına izin vermiş olursunuz. Bu Politikayı kabul etmiyorsanız, GF Web Sitelerini kullanmaya devam etmeyin.  Çerez kullanımımızı kabul etmiyorsanız, lütfen tarayıcı ayarlarınızı buna göre ayarlayın veya GF Web Sitelerini kullanmayın.

2. Denetleyici, Veri Koruma Görevlisi

GF, belirli durumlarda sizi farklı şekilde bilgilendirmediği sürece (örneğin, GF Web Siteleri tarafından sağlanan belirli bir hizmet için kullanım koşullarına veya diğer bilgilere göre), GF Web Siteleri aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, İsviçre denetleyici konumundadır. Georg Fischer Ltd.'nin bir iştirakinin sizinle başka yollarla (örneğin e-posta, mektup, telefon, vb.) iletişim kurduğu veya GF Web Siteleri aracılığıyla size hizmet verdiği durumlarda, bu iştirak sizin verilerinizin denetleyicisi olacaktır. Bu tür GF iştiraklerinin bir listesini ve iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz:  GF Hakkında.

Politika ve veri gizliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi, yorum, iddia veya endişeye ilişkin herhangi bir soru, aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak GF'nin Veri Koruma Görevlisine iletilebilir: dataprotection@georgfischer.com  Veri Koruma Yetkilisi, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Kişisel Verilerin türü, işleme yöntemleri ve amaçları

(a)      Talepleriniz

GF Web Siteleri tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin bir talep (örneğin, haber bültenleri, etkinliklere davetler, hesaplar, kapalı kullanıcı grupları), bir iletişim talebi, GF ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi talebi, bir medya sorgusu talebi gönderirseniz, sizden isim ve soyadı, unvan, şirket, adres, e-posta adresi, telefon numarası vb. gibi Kişisel Verileri paylaşmanız istenebilir.

GF Web Sitelerini kullanarak veya bir kayıt formuna kişisel verileri girmek, bir haber bültenine kaydolmak, bir e-posta göndermek, geri bildirimde bulunmak, bir müşteri anketi doldurmak, bir yarışmaya katılmak vb. yöntemlerle elektronik olarak Kişisel Verilerinizi GF ile gönüllü olarak paylaşırsanız, GF bu Kişisel Verileri belirtilen amaçlarla veya verilerin alındığı anda açıkça belirtilmiş olan yöntemlerle toplayabilir ve işleyebilir. Özellikle, GF, Kişisel Verilerinizi, sizin talebinizi veya sorgunuzu yönetmek ve size talep edilen hizmeti veya uygun bir yanıtı sağlamak için gerekli şekilde işleyebilir.

Buna ek olarak, yürürlükteki yasaya uygun olarak ve uygun olduğu durumlarda, GF Kişisel Verilerinizi, (i) GF Web Sitelerini, ürünlerini ve hizmetlerini sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek gibi GF'nin meşru menfaatine olan aşağıdaki amaçlar için, (ii) istatistiksel ve pazar araştırması amaçları, (iii) teknik çalışmalar ve güvenlik, (iv) hukuki ihtilaflarda ve resmi işlemlerde hukuki hak iddialarında ve savunmada, (v) geçerli kanun ve yönetmeliklere uyma veya (vi) yasalar uyarınca gerekli veya izin verilen diğer amaçlarla işleyebilir.

GF'den düzenli güncellemeler almak için kaydolduysanız, yukarıdaki Bölüm 2'de verilen adreslere bir talep göndererek istediğiniz zaman bu tür iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz. GF tarafından talep edilen Kişisel Verileri geri çekmeyi seçerseniz, GF Web Sitelerinin belirli bölümlerine, hizmetlerine veya işlevlerine erişmeniz veya bunları kullanmanız ve GF'nin sorgunuza yanıt vermesi mümkün olmayabilir.

(b)      Sunucu günlük dosyaları

GF Web Sitelerine eriştiğinizde, GF'nin web sunucusu, erişiminiz hakkında belirli bilgileri otomatik olarak toplar, kaydeder ve sunucu günlük dosyalarında depolar, örn.; talebi gönderen bilgisayarın veya mobil cihazın İnternet Protokolü (IP) adresi, dosya talebinizin yanı sıra tarihi, saati ve süresi, HTTP yanıt kodu, gerçekten ziyaret ettiğiniz GF Web Sitelerinin sayfaları, GF Web Sitelerine geldiğiniz web sitesi (yönlendiren URL), web tarayıcısının türü, sürümü ve dili, talebi gönderen bilgisayar veya mobil cihaz tarafından kullanılan işletim sistemi, tarayıcınızı benzersiz şekilde tanımlayabilecek tanımlama bilgileri. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm 8'e bakın. Bu bilgiler, bireysel kişileri tanımlayacak şekilde analiz edilmez. GF, bu bilgileri, ilgili GF Web Sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, kullanıcıların davranışlarını daha iyi anlamak ve tekliflerini iyileştirmenin yanı sıra istikrar ve güvenliği sağlamak için operasyonel amaçlar için teknik düzeyde toplar ve işler.

(c)      Otomatik kararlar ve profiller oluşturulmaz

GF, sizden toplanan Kişisel Verileri yalnızca otomatik işlemeye dayalı kararlar vermek için kullanmaz ve GF, Kişisel Verilerinizi belirli kişisel yönleri değerlendirmek (profil oluşturma) amacıyla otomatik olarak işlemez.

4. Kişisel veri aktarımı

GF'nin ticari faaliyetleri bağlamında ve Bölüm 3'te belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda GF, Kişisel Verileri, GF için veya duruma göre kendi amaçları için işlenmek üzere, böyle bir aktarıma izin verildiği ve GF'nin uygun gördüğü takdirde üçüncü şahıslara aktarabilir. GF özellikle aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara ("Alıcılar") ifşa edebilir:

(a)     Herhangi bir ilgili GF denetleyici kuruluşu, Kişisel Verilerinizi diğer GF kuruluşlarına ve GF denetleyici kuruluşunun işlemin tamamını veya bir kısmını devredeceği üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ("İşleyiciler") aktarabilir (örn. ana bilgisayar sağlayıcıları, e-pazarlama hizmeti sağlayıcıları, teknik destek sağlayıcıları vb.). İşleyicilerin, Kişisel Verilerinizi yalnızca Kişisel Verilerin ilk toplandığı amaçlar için kullanmalarına izin verilir. İşleyiciler, ilgili GF denetim birimi tarafından özenle seçilir. Bu kişiler, Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerinizi gizli tutmak ve Kişisel Verileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak amacıyla, bu Politikaya ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak, yalnızca GF denetleyici birimi talimatları doğrultusunda kullanmakla yükümlüdürler.

(b)       İlgili GF denetim birimi, varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının bir birleşme, iktisap, iflas veya satış, devir veya başka bir şekilde devredilmesiyle bağlantılı olarak da Kişisel Verileri ifşa edebilir.

(c)        GF, yasal devlet kurumlarının uygun taleplerine yanıt vermek için veya yürürlükteki yasalar, mahkeme emirleri veya hükümet yönetmeliklerinin gerektirdiği durumlarda Kişisel Verilerinizi belirli kamu makamlarına ifşa edebilir.

(d)       GF, kurumsal denetimler için veya bir uygunluk veya güvenlik tehdidini araştırmak veya bunlara yanıt vermek için gerekli olduğunda Kişisel Verileri ifşa edebilir.

Alıcılar, İsviçre'de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunabilir. Özellikle, Kişisel Verilerinizin GF grubunun bağlı kuruluşları, şubeleri veya diğer ofisleri tarafından temsil edildiği herhangi bir ülkeye ve ayrıca GF hizmet sağlayıcılarının bulunduğu Avrupa ve ABD'deki diğer ülkelere (örneğin Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (ABD), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)) aktarılabileceğini de bilmeniz gerekir. GF, verileri yeterli yasal veri korumasına sahip olmayan bir ülkeye aktarırsa, GF, uygun sözleşmelerin yapılması yoluyla (özellikle Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme maddeleri temelinde) yasal olarak gerekli olduğu şekilde uygun bir koruma düzeyi sağlar veya GF, kamu menfaatlerinin önüne geçilmesi, yayınlanan kişisel verilerin veya ilgili kişilerin bütünlüğünün korunması için gerekli olması nedeniyle yasal rıza istisnalarına, sözleşmelerin yerine getirilmesine, yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya icra edilmesine güvenir. Yukarıdaki Bölüm 2'de verilen adreslerle iletişime geçerek bu tür önlemler hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.

Bu Politikada veya belirli durumlarda geçerli olan diğer veri koruma beyanlarında aksi belirtilmedikçe, GF Kişisel Verilerinizi açık rızanız olmadan üçüncü şahıslara satmayacak veya başka şekilde aktarmayacaktır.

5. Saklama süreleri

GF, Kişisel Verileri, toplandıkları amaçların yerine getirilmesi için veya yasal yükümlülüklere veya işleme ile izlenen diğer amaçlara uygunluk için gerekli olduğu sürece ve bu sürenin ötesinde, yasal saklama ve dökümantasyon yükümlülükleri uyarınca işler ve saklar. Ayrıca, GF, Kişisel Verileri GF aleyhine hak iddialarında bulunulabilecek bir süre boyunca veya GF'nin yasal olarak bunu yapmakla yükümlü olduğu veya meşru ticari çıkarların daha fazla saklanmasını gerektirdiği sürece saklayabilir (örneğin, kanıt ve dokümantasyon amaçları için).

Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığında, mümkün olduğu ölçüde silinecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel Verilerin yasal nedenlerle saklanması gerekiyorsa, bunlar engellenecek ve artık işlenemeyecektir.

6. Kişisel Veri güvenliği

GF, Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişim, uygunsuz kullanım veya ifşa, yetkisiz değişiklik ve yasadışı imha veya kaza sonucu kayıplardan korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini almıştır. Özellikle, GF, uygun dahili bilgi güvenliği politikaları, eğitim, IT ve ağ güvenliği çözümleri, erişim kontrolleri ve kısıtlamaları, veri taşıyıcılarının ve aktarımlarının şifrelenmesi, takma adlandırma, denetimler uygulamıştır. Kişisel Verilere erişimi olan tüm çalışanlar, İşleyiciler ve diğer üçüncü taraflar Kişisel Verileri gizli ve güvenli tutmakla yükümlüdür.

7. Haklarınız

Yürürlükteki yasalara tabi olarak, Kişisel Verilerinizle ilgili aşağıdaki hakların bir kısmına veya tümüne sahip olabilirsiniz:

(a)       GF'nin Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediğine dair onay alma ve eğer işleniyorsa, bunların bir kopyasına erişim hakkı;

(b)       Geçerli yasal gereklilikler karşılandığı sürece Kişisel Verilerinizi düzeltme veya silinmesini isteme hakkı (örneğin, silme hakkının ön koşulları, özellikle Kişisel Verilerin artık kullanıldıkları amaçlar için gerekli olmamasını, bir davayı desteklemek veya yasal saklama gerekliliklerine uymak için toplanmış veya başka şekilde işlenmiş olmamasını gerektirir);

(c)        İşlemenin kısıtlanması hakkı, özellikle (i) Kişisel Verilerin doğruluğuna tarafınızca itiraz edildiğinde, GF'nin Kişisel Verilerin doğruluğunu onaylamasına olanak tanıyan bir süre boyunca, (ii) Kişisel Verilerin silinmesine karşı çıktığınız durumlarda (silme hakkının geçerli olduğu durumlarda) ve bunların kullanımlarının kısıtlanmasını talep ettiğinizde, (iii) GF'nin Kişisel Verilereartık asıl amaçlar doğrultuğunda kullanmaya ihtiyaç duymadığında, ancak bunların sizin tarafınızdan yasal hak iddialarının oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğunda ve (iv) itirazın başarılı bir şekilde uygulanmasının siz ve GF arasında hala tartışıldığı durumlarda;

(d)       GF, Kişisel Verilerinizin işlenmesi için meşru gerekçeler gösteremediği sürece, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine ilişkin olarak, bunlara istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz;

(e)       Kişisel Verilerinizi yeni bir sağlayıcıya (varsa) aktarma hakkı;

(f)         İlgili denetim makamına şikayette bulunma hakkı, özellikle (i) ikamet yeriniz, iş yeriniz veya iddia edilen ihlalin yeri için yetkili olan veri koruma makamı veya (ii) GF için yetkili olan denetim makamı, yani Federal Veri Koruma ve Bilgi Sorumlusu FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, İsviçre https://www.edoeb.admin.ch);

(g)      Herhangi bir işlemin izne dayalı olduğu durumlarda, söz konusu izni, bu izin geri çekilmeden önce yapılan işlemleri etkilemeyecek şekilde, istediğiniz zaman geriçekme hakkına sahip olabilirsiniz.

Yukarıdaki Bölüm 2'de verilen adreslere talebinizi göndererek istediğiniz zaman haklarınızı kullanabilirsiniz. Genel olarak, bu hakları kullanmak, kimliğinizi kanıtlayabilmenizi gerektirir (örneğin kimlik belgelerinin kopyası).

GF, yasal kısıtlamaları uygulama hakkını saklı tutar, örn. GF belirli verileri tutmak veya işlemek zorunda ise, öncelikli bir menfaati varsa veya hak iddialarında bulunmak için Kişisel Verilere ihtiyaç duyuyorsa. GF, ilgili hakların aşırı veya kötüye kullanıldığı talepleri reddedebilir. Belirli hakların kullanılması sizin için bir maliyet oluşturacaksa, GF sizi önceden bilgilendirecektir.

 

8. Çerezler

9. Web analizi

GF Web Siteleri, ABD'de bulunan bir şirket olan Google Inc. www.gooogle.com ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. GF'nin kullandığı hizmetin özellikleri "Universal Analytics" özellikleridir. Birden çok cihazdaki verileri, oturumları ve etkileşimleri takma adlı bir kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirmeyi mümkün kılar ve böylece GF'ye bir kullanıcının tüm cihazlardaki etkinliklerini analiz etme kabiliyeti verir. Google Analytics, GF Web Sitelerinin ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını ölçmesine ve analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan Çerezleri kullanır.

Çerezler tarafından GF Web Sitelerini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bununla birlikte, bu web sitelerinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, Google IP adresinizi Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkelerde önceden kesecektir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kesilecektir. Bu GF Web Sitelerinde, Google Analytics'in, IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP maskeleme olarak adlandırılır) sağlamak için IP anonimleştirmeyi içerecek şekilde genişletildiğini belirtmek isteriz.

Google, "AB-ABD Gizlilik Kalkanı" ve "İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı" düzenlemelerine yönelik veri koruma kurallarına uyar ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Avrupa Komisyonu'nun ve İsviçre Yönetiminin "Gizlilik Kalkanı" programına kayıtlıdır. Google Analytics tarafından tarayıcınızdan belirlenen IP adresi, Google tarafından toplanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Google, GF adına bu bilgileri GF Web Sitelerini kullanımınızı analiz etmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar derlemek ve GF Web Sitelerinin kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili GF için diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Google ayrıca bu bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür üçüncü tarafların Google adına bilgileri işlediği durumlarda üçüncü şahıslara aktarabilir.

GF, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan, istatistiksel analizlere olanak sağlayan ve web sitemizi verimli bir şekilde tanıtmaya yönelik meşru menfaatlerini korumak için Google Analytics'i kullanır. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız GF Web Sitelerinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, mevcut web tarayıcınız için Google Analytics Kapsamı Dışına Çıkma Tarayıcı Eklentisini indirip kurarak gelecekte geçerli olacak şekilde Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Devre dışı kalma çerezleri, ilgili GF Web Sitelerine gelecekteki ziyaretler sırasında verilerinizin toplanmasını önler. Universal Analytics tarafından birden çok cihazda veri toplanmasını önlemek için, kullandığınız tüm sistemleri devre dışı bırakmanız gerekir.

Google Analytics, kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

GF Web Siteleri, Danimarka'da bulunan bir şirket olan Siteimprove Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Siteimprove'u kullanır: https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove, web sitesi kullanımını analiz etmek için Çerezler kullanır. Çerez tarafından oluşturulan bilgiler bir Siteimprove sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Siteimprove, bir ziyaretçinin web sitesini en son ne zaman ziyaret ettiği gibi site kullanımıyla ilgili istatistikleri toplayabilir veya ziyaretçinin ziyareti sırasında baktığı sayfaların sırasını izleyebilir. Bu bilgiler daha sonra web sitesindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve ziyaretçilerin ilgili bilgileri daha hızlı bulmasını sağlamak için kullanılır. Siteimprove tanımlama bilgileri, bir ziyaretçi bir sayfayı ziyaret ettiğinde tarayıcıyı tanımak için kullanılan rastgele oluşturulmuş bir kimlik içerir. Tanımlama bilgisi hiçbir kişisel bilgi içermez ve yalnızca web analizi için kullanılır. Bu GF Web Sitelerinde, Siteimprove'un IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını (IP maskeleme olarak adlandırılır) sağlamak için IP anonimleştirmeyi içerecek şekilde genişletildiğini belirtmek isteriz.

Siteimprove, kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Sosyal Medya Eklentileri

GF, ilgili paylaşım düğmeleriyle tanımlanabilen sosyal medya eklentilerini (ör. Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn) kullanabilir. Bu tür sosyal medya eklentileri, bu sosyal medya platformlarının kullanıcılarının GF Web Sitelerinin bağlantılarını sosyal medya profillerinde yayınlamalarına, bunları yer imlerine eklemelerine veya sosyal medya kişileriyle paylaşmalarına olanak tanır.

Sosyal medya eklentilerini kullanırsanız, ilgili sosyal medya platformuna tanımlanabilir bilgiler göndereceksiniz. Sosyal medya eklentilerini kullanan kişilerden kaynaklanan herhangi bir yorum veya faaliyet, GF tarafından kontrol edilmez veya onaylanmaz ve GF bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. GF'nin içeriğini sosyal medya eklentileri aracılığıyla paylaşan kişiler, GF adına konuşma veya GF'yi temsil etme yetkisine sahip değildir.

Bu Politika, bağlantılı, GF'ye ait olmayan Web Siteleri için geçerli değildir. Diğer web sitelerine bir bağlantı açtığınızda, söz konusu web sitesinin gizlilik politikalarını okumalısınız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi, ilgili sosyal medya operatörünün sorumluluğundadır ve veri koruma kurallarına göre gerçekleşir. GF, bu tür operatörlerden sizin hakkınızda herhangi bir bilgi almaz.

12. Politikalardaki değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanı zaman zaman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

13. Başvuru sahipleri için gizlilik bilgileri

Bu gizlilik bilgisi, Georg Fischer Corporation'ın tüm şirketleri için geçerlidir (bkz. GF Hakkında, ayrı ayrı ve toplu olarak "GF" olarak adlandırılır). Başvuru prosedürü bağlamında kişisel verilerin işlenmesinin türü, kapsamı ve amaçlarının ayrıntılarını sağlar. GF, (spekülatif) başvurunuzla bağlantılı olarak (çevrimiçi, e-posta yoluyla veya yazılı olarak) GF'ye sunduğunuz verileri işler. Spekülatif bir başvuru yapar ve onayınızı verirseniz, başvurunuzu uygun olması halinde diğer GF şirketlerine ileteceğiz.
 
Controller ve GF Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi
Veri koruma yasası uyarınca, verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan denetimci, başvurduğunuz GF şirketidir. Gerekirse, aşağıdaki adresten posta yoluyla GF Kurumsal Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, İsviçre veya dataprotection@georgfischer.com.
 
Çevrimiçi portal
Çevrimiçi portal üzerinden başvurursanız, bu amaçla kendiniz için bir başvuru profili oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için unvanınızı, adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, doğum tarihinizi ve şifrenizi vermeli, özgeçmişinizi yüklemeli ve tercih ettiğiniz kullanıcı dilini seçmelisiniz. Başvurunuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz diğer verileri ve bilgileri, mevcut veri hacmi sınırına bağlı kalarak yüklemekte özgürsünüz.
 
Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
GF, verilerinizi AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve ulusal veri koruma yasalarına uygun olarak, yalnızca bir sözleşmenin
  • yerine getirilmesi veya bir sözleşmeye girmeden önce gerekli adımları atmak (Madde 6 (1) madde (b) GDPR uyarınca): randevu sürecinin yönetimi, çevrimiçi portalın yönetimi, deneyiminizin ve niteliklerinizin değerlendirilmesi için ve uygunsa, bir iş sözleşmesinin imzalanmasıyla bağlantılı olarak işler. Bir iş sözleşmesi imzalanırsa, hangi kişisel verilerin ne kadar süreyle ve hangi amaçla saklanabileceği konusunda sizinle mutabakata varılacaktır;
  • yasal bir yükümlülüğe uygunluk için (Madde 6 (1) madde (c) GDPR uyarınca): vergi kanunu kapsamındaki kontrol ve raporlama yükümlülüklerine ve yasal saklama sürelerine uygunluk;
  • meşru menfaatler amacıyla (Madde 6 (1) madde (f) GDPR uyarınca): istatistiksel amaçlar veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için;
  • Açıkça onayınızı verdiyseniz (GDPR Madde 6 (1) madde (a) uyarınca): iş aboneliği ve veri yayınlama.
Veri aktarımı
Önceden açık onayınız olmadan, GF, verilerinizi yalnızca izin verildiği ve gerekli olduğu ölçüde aktaracaktır. GF, verilerinizi AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre'dekine eşdeğer olmayan bir veri koruma düzeyine sahip ülkelere aktarırsa, bu yalnızca bu tür ülkelerde yeterli veri koruması garanti edilirse gerçekleşir (örneğin, AB standart sözleşme maddeleri veya ABD Gizlilik Kalkanı aracılığıyla).
 
Saklama ve silme
Çevrimiçi portalda oluşturduğunuz iş başvurusu profilini istediğiniz zaman silebilirsiniz.
Bir iş sözleşmesi imzalanmazsa ve verilerinizin daha erken bir zamanda silinmesini talep etmezseniz, verileriniz başvuru prosedürünün tamamlanmasından en geç altı ay sonra otomatik olarak silinecek veya anonim hale getirilecektir.
Çevrimiçi başvuruda bulunduysanız ve "Veri yayımlama" kapsamında uygun izni verdiyseniz, verileriniz en geç yukarıda belirtildiği gibi altı ay sonra silinmeyecektir. Bunun yerine, başvuru prosedürünüz süresince ve bu sürenin ardından 24 ay daha saklanacaktır. Bu, talep edildiği üzere, GF'de diğer uygun açık pozisyonların ortaya çıkması durumunda size bu konuda e-posta ile bilgilendirilme yapılması içindir. Bu süre geçtikten sonra, verileriniz de aynı şekilde otomatik olarak silinecek veya anonim hale getirilecektir. Verilerinizin daha önceden silinmesini istiyorsanız, lütfen GF'yi bilgilendirin. "Veri onayı" kapsamında vermiş olduğunuz onayınızı herhangi bir sebep belirtmeksizin istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Yasal hükümler silme işlemine engel oluyorsa, kanıt sağlamak için daha fazla depolama gerekiyorsa veya daha uzun bir saklama süresine izin verdiyseniz (özellikle iş sözleşmenizle bağlantılı olarak) yukarıdakiler geçerli değildir. AEA dışındaki ülkeler için farklı hükümler geçerli olabilir (örneğin: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri için reddin ardından başlayarak 2 yıl)
 
İş aboneliği
GF web sitesinde bir iş aboneliği için kaydolduysanız ve bu nedenle tarafınızca sağlanan belirli veri öğelerinin kullanımı için onay verdiyseniz, bu veriler size GF'deki, ilginizi çekebileceğine inandığımız, boş pozisyonlar hakkında e-posta (haber bülteni) yoluyla bilgi vermek için kullanılacaktır. Haber bültenini artık almak istemiyorsanız, her haber bültenine dahil edilen "Aboneliği İptal Et" bağlantısını kullanarak istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilir ve aynı zamanda bu amaçla sağladığınız verilerin silinmesini veya anonim hale getirilmesini etkinleştirebilirsiniz.
 
Bilgi güvenliği ve gizliliği
GF, uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alarak verilerinizi yetkisiz erişim, kötüye kullanım veya uygunsuz aktarım, yetkisiz değişiklik ve yasadışı imha veya kaza sonucu kayıplara karşı korur. Verilerinize yasal olarak erişebilen her taraf, GF tarafından bu verileri gizli tutmak ve korumakla yükümlüdür.
 
Haklarınız
Gelecekte geçerli olmak üzere verilerinizin GF tarafından işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilir veya rızanızı geri çekebilirsiniz; ayrıca erişim, düzeltme veya silme, işlemenin kısıtlanması ve veri taşınabilirliği hakkınızı da kullanabilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin GF tarafından işlenmesi konusunda GF Kurumsal Veri Koruma Yetkilisine veya herhangi bir zamanda bir veri koruma denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
 
Değişiklikler
Bu veri koruma bilgileri, önceden haber verilmeksizin zaman zaman değiştirilebilir.
 
Güncellenme tarihi: Haziran 2020

Güncelleme tarihi: Ekim 2018

İletişim

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

İsviçre