Privatlivserklæring

1. Omfang

Georg Fischer Ltd., med hjemsted i Schweiz under CVR-nummer CHE‑108.778.486, og dennes tilknyttede virksomheder (tilsammen "GF"), anser privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger et meget vigtigt emne.

Denne online fortroligheds- og cookiepolitik ("Politik") gælder for brugen af hjemmesiderne og GF's anvendelser ("GF hjemmesider"). GF-hjemmesiderne indeholder oplysninger om GF, dennes produkter og tjenester, karrieremuligheder og oplysninger til investorer.

GF håndterer personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. "Personoplysninger" dækker over alle oplysninger, der identificerer eller med rimelighed kan anvendes til at identificere dig. Politikken beskriver den type personoplysninger, der indsamles af GF, når du bruger GF hjemmesiderne og/eller de tjenester, som GF hjemmesiderne tilbyder såvel som hvordan og med hvilke formål GF indsamler og kan yderligere behandle, bruge, dele og offentliggøre disse personoplysninger. Desuden angiver den de rettigheder, du har angående sådanne personoplysninger.

Denne politik er ikke nødvendigvis en omfattende beskrivelse af GF-databehandlingen. Andre databeskyttelseserklæringer eller lignende dokumenter kan finde anvendelse på specifikke omstændigheder.

Ved at bruge GF hjemmesiderne anerkender du, at dine personoplysninger kan behandles som beskrevet heri, og du giver dit samtykke til brugen af cookies og andre måder at identificere og lokal opbevaring i overensstemmelse med denne politik. Hvis du ikke er indforstået med denne politik, skal du ikke forsætte med at bruge GF hjemmesiderne.  Hvis du ikke er indforstået med vores brug af cookies, skal du ændre dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed, eller undlade at bruge GF hjemmesiderne.

2. Controller, databeskyttelsesansvarlig

Medmindre GF har oplyst dig om andet (f.eks. i henhold til brugsvilkårene eller anden information om en specifik tjeneste leveret af GF hjemmesiderne), er Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Schweiz, controlleren for bearbejdning af dine personoplysninger gennem GF hjemmesiderne. I de tilfælde hvor et associeret selskab af Georg Fischer Ltd. kommunikerer med dig på andre måder (f.eks. e-mail, brev, telefon, personligt, etc.) eller leverer tjenester til dig gennem GF hjemmesiderne, vil sådan et associeret selskab være controlleren af dine oplysninger. Her kan du finde en liste og kontaktoplysninger på sådanne associerede selskaber af GF: Om GF.

Enhver forespørgsel om detaljerede oplysninger, kommentarer, krav eller interesse relateret til denne politik og datasikkerhed kan rettes til GF's Data Protection Officer ved hjælp af følgende kontaktoplysninger: via e-mail til dataprotection@georgfischer.com eller brev til Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Type af personoplysninger, metoder og formål med behandling

a)       Dine anmodninger

Hvis du sender en anmodning om tjenester leveret af GF hjemmesiderne (f.eks. nyhedsbreve, invitationer til events, konti, lukkede brugergrupper), en kontaktanmodning, en anmodning om yderligere oplysninger om GF-produkter og -tjenester eller en medieforespørgsel, kan du blive bedt om at give visse personoplysninger såsom for- og efternavn, titel, virksomhed, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, etc.

Hvis du frivilligt giver personoplysninger eller gør dem tilgængelige for GF gennem brugen af GF hjemmesiderne eller elektronisk på nogen måde, f.eks. ved at skrive dem i en tilmeldingsformular, melde dig til et nyhedsbrev, sende en e-mail, give feedback, udfylde en kundeundersøgelse, deltage i en konkurrence, etc., kan GF indsamle og behandle sådanne personoplysninger til de formål, der er angivet eller fremgår fra omstændighederne på indsamlingstidspunktet. Især kan GF behandle dine personoplysninger som det er nødvendigt for at administrere din anmodning eller forespørgsel og give dig den anmodede tjeneste eller et passende svar.

Derudover kan GF i overensstemmelse med gældende lovgivning og hvor det er relevant, behandle dine personoplysninger til følgende formål, der er i GF's legitime interesse, såsom i) levere, forbedre og udvikle GF hjemmesiderne, produkter og tjenester, ii) statistiske og markedsundersøgelsesformål, iii) teknisk drift og sikkerhed, iv) hævde juridiske krav og forsvar i juridiske tvister og officielle procedurer, v) overholde gældende love og bestemmelser eller vi) andre formål tilvejebragt eller tilladt ved lov.

Hvis du har tilmeldt dig modtagelse af regelmæssige opdateringer fra GF, kan du fravælge at modtage en sådan kommunikation til enhver tid ved at sende en anmodning til adresserne i afsnit 2 ovenover. Hvis du vælger at tilbageholde personoplysninger efter anmodning fra GF, er det måske ikke muligt for dig at få adgang til eller bruge visse dele, tjenester eller funktioner af GF hjemmesiderne og for GF at svare på din forespørgsel.

b)      Serverlogfiler

Når du får adgang til GF hjemmesiderne, indsamler, registrerer og lagrer GF's web-server i serverlogfiler visse oplysninger om din adgang, f.eks. den IP-adresse for den computer eller mobilenhed, der sender anmodningen, din filanmodning såvel som dennes dato, tid og varighed, HTTP-svarkoden, de sider på GF hjemmesiderne, som du rent faktisk besøger, den hjemmeside hvorfra du besøger GF hjemmesiderne (henviser-URL), browserens type, version og sprog, operativsystemet i den computer eller smartphone, der sender anmodning, cookies der specifikt kan identificere din browser. Se afsnit 8 nedenunder for flere oplysninger om cookies. Disse oplysninger analyseres ikke på en måde, der identificerer individuelle personer. GF indsamler og behandler disse oplysninger på et teknisk niveau til driftsmæssige formål for at vise og sikre, at den pågældende GF hjemmeside fungerer korrekt, for bedre at forstå brugerens adfærd og forbedre tilbuddene såvel som sikre stabiliteten og sikkerheden.

c)      Ingen automatiserede beslutninger og profiler.

GF bruger ikke de personoplysninger, der indsamles om dig, til at træffe beslutninger udelukkende baseret på automatiseret behandling, og GF behandler ikke dine personoplysninger automatisk med målet om at vurdere visse personlige aspekter (profilering).

4. Overførsel af personlige data

I forbindelse med GF's forretningsaktiviteter og i overensstemmelse med formålene ved databehandlingen beskrevet i afsnit 3, kan GF videregive personoplysninger til tredjeparter, for så vidt som en sådan overførsel er tilladt, og GF finder det hensigtsmæssigt, så de kan behandle data for GF eller alt efter omstændighederne deres egne formål. Især kan GF give dine personoplysninger til tredjeparter ("Modtagere") i følgende tilfælde:

a)      Enhver relevant GF-controllerenhed kan videregive dine personoplysninger til andre GF-enheder og til eventuelle tredjepartsudbydere ("Behandlere") hvortil GF-controllerenhederne uddelegerer alle eller dele af behandlingen (f.eks. værtsudbydere, e-marketing-tjenesteudbydere, tekniske supportudbydere, etc.). Behandlerne har tilladelse til at bruge dine personoplysninger udelukkende til de formål, som personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Behandlerne er omhyggeligt udvalgt af den relevante GF-controllerenhed. De er kontraktligt forpligtet til at håndtere dine personoplysninger eksklusivt efter instruktioner fra GF-controllerenheden i overensstemmelse med denne politik og de gældende databeskyttelseslove for at holde dine personoplysninger fortrolige og gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne.

b)       Den relevante GF-controllerenhed kan også videregive personoplysninger i forbindelse med en fusion, erhvervelse, konkurs eller salg, overdragelse eller anden videregivelse af alle eller en væsentlig del af dennes aktiver.

c)        GF kan videregive dine personoplysninger til visse offentlige myndigheder for at svare på passende anmodninger fra legitime offentlige organer eller hvor det er påkrævet af gældende love, retskendelser eller regeringsbestemmelser.

d)       GF kan videregive personoplysninger, hvor det er nødvendigt for virksomhedsgennemgange, eller undersøge eller svare på en overholdelses- eller sikkerhedsbehandling.

Modtagerne kan befinde sig i Schweiz eller i ethvert andet land på verdensplan. Du skal især forvente, at dine personoplysninger videregives til et andet land, hvor GF-koncernen er repræsenteret af associerede selskaber, afdelinger eller andre kontorer såvel som andre lande i Europa og USA, hvor tjenesteudbydere af GF er placeret (såsom Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Hvis GF overfører oplysninger til et land uden tilstrækkelig lovlig databeskyttelse, sikrer GF et passende beskyttelsesniveau som det er juridisk påkrævet ved hjælp af passende kontrakter (især på baggrund af Europa-Kommissionens standard kontraktklausuler), eller GF er afhængig af lovbestemte undtagelser fra samtykke, udførelse af kontrakter, oprettelse, udøvelse eller håndhævelse af juridiske krav, tilsidesættelse af offentlige interesser, offentliggjorte personoplysninger eller fordi det er nødvendigt at beskytte de berørte personers integritet. Du kan anmode om flere oplysninger om sådanne foranstaltninger ved at kontakte adresserne angivet i afsnit 2 ovenover.

Medmindre andet er angivet i denne politik eller andre databeskyttelseserklæringer, der gælder under specifikke omstændigheder, vil GF ikke sælge eller på anden vis overføre dine personoplysninger til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

5. Opbevaringsperioder

GF behandler og opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at udføre de formål, de indsamles for, eller for at overholde de juridiske forpligtelser eller andre formål i forbindelse med behandlingen, såvel som ud over denne løbetid i overensstemmelse med juridiske fastholdelses- og dokumentationsforpligtelser. Derudover kan GF beholde personoplysningerne i den periode, hvor krav kan gøres gældende mod GF eller for så vidt som GF er på anden vis er juridisk forpligtet til at gøre det, eller hvis legitime forretningsinteresser kræver yderligere fastholdelse (f.eks. bevis- og dokumentationsformål).

Så snart personoplysningerne ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål, slettes eller anonymiseres de så vidt muligt. Hvis det er nødvendigt af tilbageholde personoplysninger af juridiske årsager, blokeres de og vil ikke længere være tilgængelige til yderligere behandling.

6. Persondatasikkerhed

GF har trukket passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret adgang, forkert brug eller offentliggørelse, uautoriseret ændring og ulovlig destruktion eller utilsigtet tab. Især har GF implementeret passende interne politikker vedrørende informationssikkerhed, uddannelse, IT og netværkssikkerhedsløsninger, adgangskontroller og restriktioner, kryptering af databærere og -overførsler, pseudonymisering, inspektioner. Alle medarbejdere, behandlere og andre tredjeparter, der har adgang til personoplysninger, er forpligtet til at holde personoplysningerne fortrolige og sikre.

7. Dine rettigheder

Under forudsætning af den gældende lovgivning kan du have nogle eller alle af følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

a)       Retten til at få bekræftet, om GF behandler dine personoplysninger, og i så fald få adgang til en kopi deraf;

b)       Retten til at rette eller få slettet dine personoplysninger, så længe de gældende juridiske krav er opfyldt (f.eks. forudsætningerne for retten til at slette forudsætter især, at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, de var indsamlet til eller på anden måde behandlet til at støtte procesførelse eller overholde lovbestemte fastholdelseskrav);

c)        Retten til at begrænse behandlingen, især i) hvor nøjagtigheden af personoplysninger bestrides af dig i en periode, der gør det muligt for GF at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne, ii) hvor du er imod sletning af dine personoplysninger (i tilfælde hvor retten til sletning gælder), og anmoder om begrænsning af brugen i stedet, iii) hvor GF ikkelængere behøver personoplysningerne til de oprindelige formål, men de kræves af dig til at oprette, udøve eller forsvare de juridiske krav, og iv) hvor den vellykkede udøvelse af en indsigelse stadig bestrides mellem dig og GF;

d)        Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, medmindre GF kan påvise tvingende legitime grunde til behandling af dine personoplysninger. Med henvisning til behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål har du retten til at gøre indsigelse hertil til enhver tid;

e)       Retten til dataportabilitet af dine personoplysninger til en ny leverandør (hvis relevant)

f)         Retten til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, især i) den kompetente databeskyttelsesmyndighed på dit opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, eller ii) den førende tilsynsførende myndighed for GF, nemlig Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Schweiz (https://www.edoeb.admin.ch);

g)       Hvor en behandling er baseret på samtykke, har du retten til at trække et sådant samtykke tilbage til enhver tid, uden at dette påvirkerbehandlingen inden tilbagetrækkelsen af samtykke.

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende ved at indsende din anmodning til adresserne i afsnit 2 ovenover. Generelt kræver udøvelsen af disse rettigheder, at du kan bevise din identitet (f.eks. en kopi af identifikationsdokumenter).

GF forbeholder sig retten til at håndhæve lovbestemte begrænsninger, f.eks. hvis GF er forpligtet til at tilbageholde eller behandle visse oplysninger, har en altovervejende interesse eller har brug for personoplysningerne for at hævde krav. GF kan afvise anmodninger, der er overdrevne eller et misbrug af relevante rettigheder. Hvis udøvelse af visse rettigheder medfører omkostninger for dig, underretter GF dig på forhånd.

 

8. Cookies

GF hjemmesiderne bruger cookies, dvs. små datastykker placeret i din computer eller mobilenhed af de hjemmesider, du besøger, og andre former for identificering til lokal opbevaring ("Cookies") for at skelne besøgende på GF hjemmesiderne fra hinanden ved at tildele en tilfældig, anonym identifikator til hver besøgende. Cookies gemmer dine indstillinger og gør det muligt for GF hjemmesider at huske din enhed og dine handlinger og præferencer (f.eks. login, sprog, etc.) i løbet af nogen tid for at give besøgende på GF hjemmesiderne en mere personlig oplevelse, når de navigerer på GF hjemmesiderne. Cookies bruges til at få hjemmesider til at fungere og hjælpe GF med bedre at forstå, hvordan besøgende bruger GF hjemmesiderne, og forbedre GF hjemmesidernes kvalitet og tjenester. Cookies identificerer dig imidlertid ikke personligt.

GF bruger i) "sessionscookies", der giver din computer mulighed for at blive genkendt, når du vender tilbage til GF hjemmesiderne under en session, og slettes automatisk, når du lukker din browser, samt ii) "vedvarende cookies", der giver din computer mulighed for at blive genkendt gennem flere sessioner, og slettes automatisk efter en specifik tidsperiode.

Nødvendige cookies muliggør kernefunktionalitet såsom sidenavigation og adgang til sikre områder. Webstedet kan ikke fungere korrekt uden disse cookies og kan kun deaktiveres ved at ændre dine browserindstillinger. Analytiske cookies hjælper os med at forbedre vores hjemmeside ved at indsamle og rapportere oplysninger om dets anvendelse. Marketingcookies (målretning / reklame) hjælper os med at forbedre relevansen af de reklamekampagner, du modtager. Du kan give dit samtykke til brugen af sporingscookies ved at fortsætte med at bruge GF-webstederne.

Cookie navn Coockie type Formål Varighed     Kategori
cb-enabled HTTP Denne cookie er knyttet til et gratis script, der viser en cookie-advarsel på et websted. Det bruges til at registrere, når brugeren har afvist meddelelsen for at forhindre, at den vises igen ved genbesøg. 1 år Nødvendig cookie
ServerIDGFL HTTP For at give en forbedret og hurtigere servertid husker ServerID-cookien, hvilken server der skal håndtere brugerens anmodninger. session nødvendig cookie
__cfduid HTTP Brugt af indholdsnetværket, Cloudflare, til at identificere pålidelig webtrafik. 1 år nødvendig cookie
login-token HTTP Indstilles af godkendelseskomponenten og indeholder oplysninger om brugerens loginstatus. Session nødvendig cookie
AWSELB HTTP Brugt af Amazon Web Services Elastisk belastningsbalanceringsfunktionalitet til routing af klientanmodning på serveren. Session nødvendig cookie
CookieControl HTTP Indeholder oplysninger om brugernes beslutning om nødvendige og analytiske cookies. session nødvendig cookie
lastVisitedURL HTTP Dette bruges til at udfylde historikken, så back-knappen fungerer til navigationen. 3 måneder nødvendig cookie
originalTitle HTTP Denne cookie gemmer den bogstavelige sidetitel (som kan ses i browserfanen). Systemet omskriver denne titel, når brugeren navigerer omkring placeringssider såvel som sitemap og ønsker at nulstille den, når de går tilbage til kortsiden. Denne cookie fortsætter efter sessionen. - nødvendig cookie
DSID HTTP Denne cookie er indstillet til at notere din specifikke brugeridentitet. Den indeholder et hash / krypteret unikt ID. 1,5 år nødvendig cookie
_countryDetection HTTP Holder det land, brugeren besøgte til sidst (via landevælgeren). Vi foreslår, at dette er det foretrukne land fra brugeren. 1 år nødvendig cookie
_gf_SAP_SESSIONID_RLQ_011 HTTP SAP BSP-session-cookie: SAP_SESSIONID_XXX-cookien bruges fra serveren til godkendelse (SAML 2.0). Session nødvendig cookie
_gf_sap-usercontext HTTP SAP BSP Session-cookie: SAP-bruger-kontekstcookien er en ikke-vedvarende cookie, der er gemt i browserens hukommelse. Dens værdi er brugerkonteksten, de data, der specifikt tildeles en SAP-bruger. Brugerkonteksten indeholder et brugerspecifikt område inklusive bruger- og autorisationsdata og en sessionskontekst for hver ekstern session. Session nødvendig cookie
_gf_MYSAPSSO2 HTTP SAP BSP Login-cookie: MYSAPSSO2-cookien er en ikke-vedvarende cookie, der er gemt i browserens hukommelse. Dens værdi er det kodede indhold af SAP Logon Ticket. Browseren bruges til at overføre Logon Ticket fra system til system via MYSAPSSO2 cookien. Session nødvendig cookie
_gf_sap-contextid HTTP SAP BSP Session-Cookie: Sap-contextid-cookien indeholder et genereret ID som en værdi. Dette ID gør det muligt at identificere den relevante session på serveren. Sessionscookien er en midlertidig cookie. Det slettes automatisk, når browservinduet lukkes. Session nødvendig cookie
language HTTP Brugerens sprog-id. 8 timer nødvendig cookie
CGISESSID HTTP Sessions-id - bruges til at genkende brugersessionen og derved gendanne dens tilstand (logget ind, sprog osv.). 8 timer nødvendig cookie
ExternalDesignID HTTP Hvis valgt, gemmes DesignID for det eksterne design her. Session nødvendig cookie
CompanyID HTTP Afdelingskontor-ID (bruges hovedsageligt i jobbrættet på AM). 8 timer nødvendig cookie
alphakey HTTP Sammen med session-ID'et tjener denne værdi til at sikre, at sessionen ikke kan overtages af nogen anden. 8 timer nødvendig cookie
selfid HTTP Bruger-id. 8 timer nødvendig cookie
customer HTTP Lejer-id. 8 timer nødvendig cookie
auth-token HTTP I auth-token-cookien lagres brugeroplysninger i en JSON-datastruktur. 12 timer nødvendig cookie
AWSELBCORS HTTP AWS Classic Load Balancer Cookie: Load Balancing Cookie: Bruges til at kortlægge sessionen til forekomsten. Samme værdi som AWSELB. 1 dag nødvendig cookie
AWSELB HTTP Brugt af Amazon Web Services Elastisk belastningsbalanceringsfunktionalitet til routing af klientanmodning på serveren. Session nødvendig cookie
.ASPXFORMSAUTH HTTP Denne attribut bruges til at specificere den HTTP-cookie, der skal bruges til godkendelse. Session nødvendig cookie
.ASPXROLES HTTP Cookies bruges til at holde styr på, om den besøgende har nogen tilladelser på webstedet. Anvendes kun til indloggede brugere. Session nødvendig cookie
ASP.NET_SessionId HTTP SessionId hvad .NET Administrerer til vedligeholdelse af session Session nødvendig cookie
SERVERID HTTP Bruges normalt til belastningsbalancering. Identificerer den server, der leverede den sidste side til browseren. Associeret med HAProxy Load Balancer-softwaren. - nødvendig cookie
ARRAffinity HTTP Denne cookie indstilles af websteder, der køres på Windows Azure-skyplatformen. Det bruges til belastningsafbalancering for at sikre, at anmodninger om besøgssider dirigeres til den samme server i enhver browsersession. - nødvendig cookie
PHPSESSID HTTP PHP-session cookie tilknyttet indlejret indhold fra dette domæne. - nødvendig cookie
_ga HTTP Registrerer et unikt ID, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet. 2 år Analytisk cookie
_gat HTTP Brugt af Google Analytics til at reducere anmodningshastigheden. Session analytisk cookie
_gid HTTP Registrerer et unikt ID, der bruges til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet. Session analytisk cookie
nmstat HTTP Bruges til at afgøre, om brugeren tidligere har besøgt webstedet. 999 dage analytisk cookie
siteimproveses HTTP Bruges til at registrere rækkefølgen af sider, som brugeren har besøgt på hjemmesiden. Session analytisk cookie
collect Pixel Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler. Session analytisk cookie
image.aspx Pixel Brugt af SiteImprove til at indsamle data om den besøgendes adfærd og til at generere statistiske data om, hvordan den besøgende bruger webstedet. Session analytisk cookie
YSC HTTP Denne cookie indstilles af YouTube til at spore visninger af indlejrede videoer. 8 måneder analytisk cookie
_gat_UA-22090862-13 HTTP Dette er en mønstertypecookie, der er indstillet af Google Analytics, hvor mønsterelementet på navnet indeholder det unikke identitetsnummer på den konto eller det websted, det vedrører. Det ser ud til at være en variation af _gat-cookien, der bruges til at begrænse mængden af data, der registreres af Google på websteder med høj trafikmængde. 2 år analytisk cookie
_gat_UA-22090862-29 HTTP Dette er en mønstertypecookie, der er indstillet af Google Analytics, hvor mønsterelementet på navnet indeholder det unikke identitetsnummer på den konto eller det websted, det vedrører. Det ser ud til at være en variation af _gat-cookien, der bruges til at begrænse mængden af data, der registreres af Google på websteder med høj trafikmængde. 2 år analytisk cookie
_gat_gtag_UA_30457341_4 HTTP Dette er en mønstertypecookie, der er indstillet af Google Analytics, hvor mønsterelementet på navnet indeholder det unikke identitetsnummer på den konto eller det websted, det vedrører. Det ser ud til at være en variation af _gat-cookien, der bruges til at begrænse mængden af data, der registreres af Google på websteder med høj trafikmængde. - analytisk cookie
cusid (Analytics) Session Denne cookie bruges til at etablere og fortsætte en brugersession med webstedet. 30 min fra set/update analytisk cookie
cuvon Session Bruges til at signalere sidste gang en besøgende har set en side. 30 min fra set/update analytisk cookie
cuvid Persistent / First-Party Denne cookie skrives typisk til browseren ved det første besøg på webstedet fra denne webbrowser. 2 år fra set/update analytisk cookie
cusid Session Denne cookie bruges til at etablere og fortsætte en brugersession med webstedet. 30 min fra set/update analytisk cookie
__cfduid Persistent / First-Party Gør det muligt for vores infrastrukturudbyder, Cloudflare, at administrere sikkerhed og belastningsafbalancering. Defineret af 3. part, men normalt i en periode på 6 måneder. analytisk cookie
LP-X
where X is a reference to the dotdigital customer who created the landing page
Persistent / First-Party Identificerer kontakten for at muliggøre personalisering, når de besøger en destinationsside fra den pågældende konto. 30 dage efter sidste besøg analytisk cookie
NID HTTP Registrerer et unikt ID, der identificerer en tilbagevendende brugers enhed. ID'et bruges til målrettede annoncer. 6 måneder Marketing cookie
ads/ga-audiences Pixel Brugt af Google AdWords til at engagere besøgende, der sandsynligvis konverterer til kunder, baseret på den besøgendes online adfærd på tværs af websteder. Session marketing cookie
SIDCC HTTP Sikkerhedscookie, der bruges af Google til at godkende brugere, forhindre svigagtig brug af loginoplysninger og beskytte brugerdata fra uautoriserede parter. Session til 2 år marketing cookie
__Secure-3PAPISID HTTP Brugt af til målretningsformål til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser for at vise relevant og personlig Google-annoncering. 2 år  marketing cookie
SSID HTTP Indsamler oplysninger om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden og enhver reklame, som slutbrugeren måtte have set før han besøgte det nævnte websted. 2 år marketing cookie
__Secure-SSID HTTP Bruges til at gemme oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden og enhver reklame, du måtte have set, før du besøgte dette websted, ud over at blive brugt til at hjælpe med at tilpasse annoncering på Google-ejendomme ved at huske dine seneste søgninger, dine tidligere interaktioner med en annoncørs annoncer eller søgeresultater og dine besøg på et annoncørwebsted. 8 måneder marketing cookie
__Secure-HSID HTTP Bruges af sikkerhedsmæssige årsager til at gemme digitalt signerede og krypterede optegnelser over en brugers Google-konto-id og seneste login-tid, der giver Google mulighed for at godkende brugere, forhindre svigagtig brug af loginoplysninger og beskytte brugerdata fra uautoriserede parter. Dette kan også bruges til målretningsformål for at vise relevant og personliggjort annonceindhold. 2 år marketing cookie
SAPISID HTTP Denne DoubleClick-cookie indstilles generelt gennem webstedet af reklamepartnere og bruges af dem til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser og vise relevante annoncer på andre websteder. Denne cookie fungerer ved entydigt at identificere din browser og enhed. 2 år marketing cookie
__Secure-3PSID HTTP Brugt til målretningsformål til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser for at vise relevant og personlig Google-annoncering. 2 år marketing cookie
APISID HTTP Denne DoubleClick-cookie indstilles generelt gennem webstedet af reklamepartnere og bruges af dem til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser og vise relevante annoncer på andre websteder. Denne cookie fungerer ved entydigt at identificere din browser og enhed. 2 år marketing cookie
HSID HTTP Denne cookie er indstillet af DoubleClick (som ejes af Google) til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser og vise relevante annoncer på andre websteder. 2 år marketing cookie
__Secure-APISID HTTP Brugt til målretningsformål til at oprette en profil af webstedsbesøgendes interesser for at vise relevant og personlig Google-annoncering. 8 måneder marketing cookie
SID HTTP Bruges af sikkerhedsmæssige årsager til at gemme digitalt signerede og krypterede optegnelser over en brugers Google-konto-id og seneste login-tid, der giver Google mulighed for at godkende brugere, forhindre svigagtig brug af loginoplysninger og beskytte brugerdata fra uautoriserede parter. Dette kan også bruges til målretningsformål for at vise relevant og personliggjort annonceindhold. - marketing cookie
CONSENT HTTP Indsamler oplysninger om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden og enhver reklame, som slutbrugeren måtte have set før han besøgte det nævnte websted. 1 år marketing cookie
LOGIN_INFO HTTP Brugt af YouTube (Google) til lagring af brugerindstillinger og andre uspecificerede formål. 10 år marketing cookie
VISITOR_INFO1_LIVE HTTP Denne cookie indstilles af YouTube for at holde styr på brugerpræferencer for YouTube-videoer indlejret i websteder; det kan også afgøre, om webstedsbesøgende bruger den nye eller gamle version af YouTube-grænsefladen. - marketing cookie
1P_JAR HTTP Indsamler oplysninger om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden og enhver reklame, som slutbrugeren måtte have set før han besøgte det nævnte websted. Flere oplysninger om Google-cookies. - marketing cookie
ANID HTTP Denne cookie bruges af Google til at vise personaliserede reklamer på Google-sider baseret på nylige søgninger og tidligere interaktioner. Flere oplysninger om Google-cookies. 2 år marketing cookie
SEARCH_SAMESITE HTTP Denne cookie bruges til at forhindre browseren i at sende denne cookie sammen med anmodninger på tværs af websteder. Flere oplysninger om Google-cookies. - marketing cookie
OTZ HTTP Denne cookie bruges af Google Analytics til at levere en samlet analyse af besøgende på websitet. Flere oplysninger om Google-cookies. 1 måned marketing cookie
IDE HTTP Dette domæne ejes af DoubleClick (Google). Den primære forretningsaktivitet er: DoubleClick er Googles realtidsbudgivningsudveksling. 1,5 år marketing cookie
TrackingID HTTP Brugt for eksempel i jobbrættet til henvisningsprogrammer. 2 dage marketing cookie
dm_i
recordID
sessionID
Persistent / First-Party Sporer og identificerer en besøgende som en Engagement Cloud-kontakt, mens de gennemsøger siderne på et websted. Disse data kan derefter bruges til bedre segmentering og målretning af kontakter. Fra en cookie, der udløber efter 20 minutter (indsamling af sessionsoplysninger på besøgte sider) til cookies, der udløber efter 365 dage. marketing cookie
bm_sv HTTP Bot Manager Cookie. Bruges til sessionsvalidering. 2 timer 3. parts cookie
ak_bmsc HTTP Bot Manager Standard session cookie. Tildelt til klient, når en kunde kategoriserede bots, Akamai kategoriserede bots og "Transparent" detektionsmekanismer ikke udløses. Cookie-integritet Mislykkede regler kontrollerer integriteten af denne cookie. 2 timer 3. parts cookie

Du kan konfigurere din webbrowser til at afvise installation af alle eller nogle cookies eller til at forhindre eller deaktivere cookies, der allerede er installeret (de specifikke instruktioner kan findes i din browsers manual). Hvis du bruger din browserindstilling til at blokere alle cookies (herunder funktionscookies), kan dette imidlertid resultere i en reduceret tilgængelighed eller forringet funktion af GF hjemmesiderne.

9. Webanalyse

GF hjemmesiderne bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste leveret af Google Inc., en virksomhed beliggende i USA, www.gooogle.com ("Google"). De funktioner i tjenesten, som GF bruger, er funktionerne "Universal Analytics". Disse funktioner gør det muligt at tilskrive data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til et pseudonymt bruger-ID, hvilket giver GF mulighed for at analysere en brugers aktivitet på alle enheder. Google Analytics bruger cookies, som er tekstfiler placeret på din computer, til at hjælpe GF hjemmesiderne med at måle og analysere, hvordan besøgende bruger hjemmesiden.

De oplysninger der genereres af cookies om din brug af GF hjemmesiderne (herunder din IP-adresse), videregives almindeligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på disse hjemmesider, fjerner Google imidlertid dine decimaler fra din IP-adresse inden for EU-medlemsstater eller i andre starter, som i forvejen er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor decimalerne fjernes. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at på disse GF hjemmesider er Google Analytics udvidet til at inkludere IP-anonymisering for at kunne sikre anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

Google overholder de gældende regler for beskyttelse af personoplysninger i aftalerne "EU-USA-privatlivsskjoldet" og "Schweiz-USA-privatlivsskjoldet" og er registreret med det amerikanske handelsministeriums, Europa-Kommissionens og den schweiziske administrations aftale "Privatlivsskjold". IP-adressen identificeret fra din browser af Google Analytics sammenlægges ikke med andre af Google indsamlede data. På vegne af EU bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af GF hjemmesiderne til at sammensætte rapporter på hjemmesidens aktiviteter og levere andre tjenester fra GF relateret til brugen af GF hjemmesiderne og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor dette kræves ifølge loven, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne.

GF bruger Google Analytics til at forfølge en legitim interesse i at skabe en tjeneste, der opfylder kundernes behov, muliggør statistisk analyse og promoverer vores hjemmeside på en effektiv måde. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de passende indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på GF hjemmesiderne. Du kan også fravælge at blive sporet af Google Analytics med virkning for fremtiden ved at downloade og installere browser-tilføjelsen til fjernelse af sporing fra Google Analytics til din nuværende webbrowser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Når du fravælger cookies, forhindrer du indsamling af dine data under kommende besøg på relevante GF hjemmesider. For at forhindre indsamling af data af Universal Analytics på tværs af flere enheder, skal du fravælge det på alle de systemer, du bruger.

For at få flere oplysninger om Google Analytics, brugsvilkår og databeskyttelse skal du klikke på: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

GF hjemmesiderne bruger Siteimprove, som er en webanalysetjeneste leveret af Siteimprove Inc., en virksomhed beliggende i Danmark, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove bruger cookies til at analyse brugen af hjemmesider. Oplysningerne genereret af cookien sendes til en Siteimprove-server og lagres der. Siteimprove kan indsamle statistikker om brugen af sider, såsom hvornår en besøgende sidst har besøgt hjemmesiden, eller sporer sekvensen af sider, en besøgende kigger på under besøget. Disse oplysninger bruges til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden og gør det muligt for besøgende at finde relevante oplysninger hurtigere. Siteimprove-cookies indeholder et tilfældigt genereret ID, der bruges til at genkende browseren, når en besøgende besøger en side. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og bruges udelukkende til webanalyse. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at på disse GF hjemmesider er Siteimprove udvidet til at inkludere IP-anonymisering for at kunne sikre anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

For at få flere oplysninger om Siteimprove, brugsvilkår og databeskyttelse skal du klikke på: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Social Media Plugins

GF kan bruge plug-ins til sociale medier (f.eks. Facebook, Twitter, Google+ eller LinkedIn), som er identificerbare via hver deres dele-knap. Sådanne plug-ins til sociale medier gør det muligt for brugere af disse sociale medieplatforme at lave opslag med links til GF hjemmesiderne på deres sociale medieprofil, føje dem til bogmærker eller dele dem med deres sociale mediekontakter.

Hvis du bruger plug-ins til sociale medier, sender du identificerbare oplysninger til de pågældende sociale medieplatforme. Eventuelle kommentarer eller aktivitet, der opstår som følge af personer, der bruger plug-ins til sociale medier, kontrolleres eller godkendes ikke at GF, og GF er ikke ansvarlig og står ikke til ansvar for dette. Personer der deler GF's indhold via plug-ins til sociale medier har ikke tilladelse til at tale for eller repræsentere GF.

Denne politik gælder ikke til tilknyttede, ikke-GF hjemmesider. Når du åbner et link til andre hjemmesider, bør du læse de pågældende hjemmesiders fortrolighedspolitik. Behandlingen af dine personoplysninger påhviler den respektive sociale medieudbyder og sker i henhold til dennes databeskyttelsesregler. GF modtager ikke oplysninger om dig fra sådanne udbydere.

12. Ændringer af denne politik

Denne privatlivserklæring kan ændres fra tid til anden uden varsel.

13. Privatlivsoplysninger for ansøgere
Disse privatlivsoplysninger gælder for alle virksomheder under Georg Fischer Corporation (se Om GF, benævnt individuelt eller kollektivt som "GF"). De giver detaljer om typen, omfanget og formålet ved behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af ansøgningsproceduren. GF behandler de oplysninger, som du gør tilgængelige for GF i forbindelse med din (uopfordrede) ansøgning (online, via e-mail eller på skrift). Hvis du indsender en uopfordret ansøgning og giver dit samtykke, sender vi din ansøgning videre til andre GF-virksomheder, hvis relevant.
 
Controller og GF Corporate Data Protection Officer.
I henhold til databeskyttelseslovgivningen er controlleren, der er ansvarlig for behandling af dine oplysninger, den GF-virksomhed, som du ansøger til. Hvis nødvendigt, kan du kontakte en GF Corporate Data Protection Officer via brev til følgende adresse: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Schweiz, eller på: dataprotection@georgfischer.com
 
Onlineportal
Hvis du ansøger via onlineportalen, skal du i forbindelse hermed oprette en ansøgerprofil til dig selv. For at gøre dette skal du skrive din titel, fornavn(e), efternavn, e-mailadresse, fødselsdato og kodeord, uploade dit CV og vælge det sprog, du foretrækker. Du er velkommen til at uploade andre oplysninger, som du anser for relevante, til din ansøgning, op til den tilgængelige grænse for data.
 
Formål og retsgrundlag for databehandling
GF behandler dine oplysninger i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse (GFPR) og nationale databeskyttelseslove
  • udelukkende til udførelse af en kontrakt eller til at træffe foranstaltninger inden indgåelse af en kontrakt (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR): styring af udnævnelsesprocessen, administrering af onlineportalen, vurdering af din erfaring og dine kvalifikationer, og, hvis relevant, i forbindelse med indgåelsen af en ansættelseskontrakt. Hvis der indgås en ansættelseskontrakt, aftales det med dig, hvilke personoplysninger der må lagres, hvor længe og til hvilket formål;
  • for overholdelse af en juridisk forpligtelse (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR): overholdelse af kontrol og rapportering af forpligtelser i henhold til skattelovgivning og overholdelse af de foreskrevne opbevaringsperioder;
  • med henblik på legitime interesser (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR): statistiske formål eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
  • hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), GDPR): jobbeskrivelser og frigivelse af data.
Overførsel af data
Uden dit udtrykkelige forudgående samtykke overfører GF kun dine data i det omfang, det er tilladt og nødvendigt. Hvis GF overfører dine data til lande med et databeskyttelsesniveau, der ikke er tilsvarende det i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, finder dette kun sted, hvis tilstrækkelig databeskyttelse garanteres i sådanne lande (f.eks. gennem EU standardkontraktbestemmelser eller USA-beskyttelsesskjoldet).
 
Tilbageholdelse og sletning
Du kan selv til enhver tid slette ansøgerprofilen, som du har oprettet i onlineportalen.
Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt, og du ikke anmoder om sletning af dine data på et tidligere tidspunkt, slettes dine data automatisk eller gøres anonyme senest seks måneder efter afslutningen på ansøgningsproceduren.
Hvis du har ansøgt online og givet passende samtykke under "frigivelse af data", slettes dine data ikke efter senest seks måneder som beskrevet ovenover. I stedet opbevares de gennem hele din ansøgningsprocedure og yderligere i 24 måneder. Dette er for, at du som ønsket kan få besked via e-mail om andre passende ledige stillinger GF, hvis de opstår. Efter denne periode er udløbet, slettes ligeledes dine data automatisk eller gøres anonyme. Hvis du ønsker at få slettet dine data før dette, skal du informere GF herom. Du kan til enhver tid tilbagetrække det samtykke, du har givet under "datasamtykke" uden begrundelse.
Ovenstående gælder ikke, hvis lovbestemmelser udelukker sletning, hvis yderligere opbevaring er påkrævet med formålet om at fremlægge oplysninger, eller hvis du har givet samtykke til en forlænget opbevaringsperiode (især i forbindelse med din ansættelseskontrakt). Forskellige bestemmelser kan gælde for lande uden for EØS (f.eks. Kina og USA, hvor 2 år gælder, fra tidspunktet for afvisningen)
 
Jobabonnement
Hvis du har tilmeldt dig et jobabonnement på GF hjemmesiden og derfor har givet dit samtykke til brugen af visse data, som du har givet, anvendes disse data til at informere dig via e-mail (nyhedsbrev) om ledige stillinger hos GF, som vi tror, kan have interesse for dig. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du framelde det til enhver tid ved hjælp af linket "Unsubscribe" (frameld), der er i alle nyhedsbreve, og på den måde på samme tid aktivere sletningen eller anonymiseringen af de data, du har givet til dette formål.
 
Informationssikkerhed og fortrolighed
GF beskytter dine data fra uautoriseret adgang, misbrug eller misforstået overførsel, uautoriseret ændring og ulovlig destruktion eller hændeligt tab ved at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Enhver part der lovligt har adgang til dine data, er af GF forpligtet til at behandle disse data fortroligt og beskytte dem.
 
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data for så vidt angår GF med virkning for fremtiden, men du kan også udøve deres rettigheder til adgang, ændring eller sletning, begrænsning af behandling og dataportabilitet. Derudover har du ret til at klage til en GF Corporate Data Protection Officer eller også til enhver tid til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse om behandlingen af dine data af GF.
 
Ændringer
Disse databeskyttelsesoplysninger kan ændres fra tid til anden uden varsel.
 
Opdateret: juni 2020

Opdateret: Maj 2021

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Schweiz