gfps-image-hero-banner-metal-valves.jpg

Metallventiler - andre

GF Piping Systems produserer et ekstra utvalg av unike ventiler som forbedrer flowhastigheten betydelig og ivaretar driftseffektiviteten.

Flytkontroll er like viktig for effektiv drift av ethvert rørsystem som å velge riktig ventil for jobben. GF Piping Systems brede utvalg av ventiltyper er designet for å oppfylle spesifikke funksjoner: kuleventiler, tilbakeslagsventiler, reguleringsventiler-, prøvetakingsventiler-, stengetellere, termoblende- og sirkulasjonsregulatorer. Alle ventilene, som er laget av robust, høykvalitets metall, gir utmerkede flytkoeffisienter for å optimalisere effektiviteten og minimere systemets energiforbruk.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building