Skvise og re-rundingsverktøy

Brukervennlige og holdbare skviseverktøy er egnet for å klemme sammen PE rør før reparasjons- og utvidelsesarbeid og tillater rørreparasjoner uten å måtte tømme rørledningen. Kraftige re-rundingsverktøy sørger for re-runding av ovale PE rør med letthet før eller under elektrosveisingen.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building