SG 125/160 muffeveisemaskiner

SG 125/160 er kompakte og bærbare muffesveisemaskiner med solide understell og klembakker som hindrer vridning ved muffesveising av plastrør. De kan brukes både på verkstedet og på anleggsplassen.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building