Školení

Specialized education: Trusted training, empowering you

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Sdílení znalostí, výměna zkušeností

Vzhledem k tomu, že počet kvalifikovaných pracovníků po celém světě prudce klesá, zkušenější instalatéři odcházejí do důchodu a mladí zájemci postrádají motivaci pro stavební podnikání, školení je nyní pro úspěšné projekty zásadní. Znalosti jak správně nainstalovat, udržovat nebo vyměňovat potrubní systémy je klíčem k zajištění hladkého provozu závodu nebo budovy. Časová tíseň na stavbách znamená, že montéři musí pracovat rychle – v této situaci musí být každý krok dobře nacvičený a pracovníci musí vědět, jak zacházet s materiály – ať už jsou vyrobeny z tradičních kovů nebo pokročilejších plastových systémů.

Nepřesná a ukvapená instalace může mít značné důsledky, od netěsností, přes prasknutí až po úplné selhání systému. V důsledku toho jsou výrobci nuceni přerušit výrobu, nemocnice nemohou poskytovat sanitární systémy na ochranu svých pacientů a základní potřeby v domácí infrastruktuře jsou ohroženy. V konečném důsledku to znamená, že společnosti utrpí finanční ztráty, ohrožuje se zdraví lidí a destabilizuje se každodenní život.

Praktický výcvik a teorie

Učte se tam, kde potřebujete

Global network of practical rooms

Certification

Naše řešení

Track & Trace Web

Track & Trace

Specializované řešení pro lepší přehled: Sběr dat v terénu, který udrží Váš projekt na správné cestě.

ProSite Web

ProSite

Specializované prostředky: tok materiálu, kdykoli ho potřebujete.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building