Vedení společnosti

Vedení GF Piping Systems odpovídá za strategické a provozní vedení společnosti. Náš mezinárodní tým manažerů propojuje rozsáhlé zkušenosti, vizionářské myšlení a kolektivní závazek pro vysoce kvalitní, inovativní řešení s jasným zaměřením na trh a zákazníky s rostoucí globální dostupností. GF Piping Systems je divize skupiny Georg Fischer AG se sídlem ve švýcarském Schaffhausenu.

Jméno
Funkce
Národnost
Členem od roku
Jméno Funkce Národnost Členem od roku
Joost Geginat Ředitel divize GF Piping Systems Německá 2016
Thomas Hary Ředitel finančního oddělení Německá 2016
Christopher Dühnen Ředitel obchodní divize TZB Německá 2020
Jens Frisenborg Ředitel obchodní divize průmyslu a inženýrských sítí Německá 2016
James Jackson Ředitel regionu Severní a Jižní Amerika Americká 2014
Noel Schreiber Ředitel personálního oddělení  Německá 2013
Michael Toh Ředitel regionu Asie
Malajsie 2018
Dominique van Ackere Ředitel regionu Evropa Belgická
2016

Joost Geginat je ředitelem divize GF Piping Systems a členem správní rady skupiny Georg Fischer AG. Do funkce nastoupil v roce 2016 a odpovídá za strategické a provozní vedení celé divize.

Dříve než začal pracovat pro GF Piping Systems, zastával pozici generálního ředitele a partnera švýcarské poradenské firmy AlixPartners (2014–2016). Předtím pracoval mnoho let pro firmu Roland Berger Strategy Consultants (1995–2014) jako regionální partner pro jihovýchodní Asii, provozní ředitel ve Švýcarsku a partner pro Německo.

Joost Geginat studoval řízení podnikové činnosti na univerzitě v Kolíně nad Rýnem v Německu a obchodní školu Hautes Études Commerciales (HEC) v Paříži ve Francii. Získal titul (Diplomkaufmann) v oboru řízení podnikové činnosti a Master CEMS v oboru Mezinárodní management. Svoji profesionální kariéru zahájil bankovní praxí v Deutsche Bank v Kolíně nad Rýnem.

Narodil se v roce 1966 v Kolíně nad Rýnem (Německo).


Thomas Hary je ředitelem finančního oddělení a členem globálního výkonného managementu divize GF Piping Systems.

Thomas Hary pracoval celý svůj život pro společnosti skupiny GF. Dříve než v roce 2019 nastoupil do současné pozice, pracoval jako vedoucí finančního oddělení ve společnosti GF Casting Solutions (2016–2019) a ještě předtím jako vedoucí finančního oddělení pro Severní a Jižní Ameriku ve společnosti GF Piping Systems ve Spojených státech (2013–2016). Zastával také některé pozice ve společnosti GF Machining Solutions (vedoucí kontrolingu obchodní organizace, 2010–2013, vedoucí strategického plánování, 2006–2007) a GF Piping Systems (kontorlor obchodu a projektový manažer, 2007–2010) ve Švýcarsku.

Thomas Hary studoval ekonomiku a obchodní správu a získal titul MSc. na univerzitě v Mannheimu. Narodil se v roce 1981 v Ludwigshafenu nad Rýnem v Německu.


Christopher Dühnen je ve společnosti GF Piping Systems ředitelem divize TZB a členem globálního výkonného managementu, a to od dubna 2020.

Dříve než nastoupil do divize GF Piping Systems, pracoval od roku 2010 pro firmy Xylem a Sensus. Během této doby působil od roku 2017 do roku 2020 jako vedoucí oddělení pro klíčové zákazníky v oblasti vodárenské infrastruktury a průmyslu, od roku 2013 do roku 2017 jako viceprezident obchodního oddělení pro regiony Evropa, Střední východ, Afrika, Asie a Tichomoří a od roku 2010 do roku 2012 jako viceprezident obchodního oddělení pro regiony Evropa / Jižní Amerika / Asie a Tichomoří. Dříve pracoval Christopher v letech 2007 až 2010 pro společnost Merkel Freudenberg Fluidtechnic jako manažer segmentu těžkého průmyslu. Předtím zastával několik pozic jako manažer prodeje v Jižní Americe a Asii na mezinárodních trzích pro veřejné a privátní služby a také ve strojírenském průmyslu a provozním inženýrství.

Christopher Dühnen získal titul Master v oboru obchodní správy na akademii Export Academy Baden-Württemberg a titul Master věd v oboru strojírenství na TU Darmstadt.

Narodil se v roce 1967 ve Wiesbadenu (Německo). 


Jens Frisenborg je ve společnosti GF Piping Systems od roku 2016 ředitelem divize průmyslu a inženýrských sítí a členem globálního výkonného managementu. 

V roce 2000 nastoupil Frisenborg do divize GF Piping Systems a od té doby zastával několik funkcí. V nedávné době působil jako vedoucí obchodního oddělení divize GF Piping Systems pro Evropu a jako generální ředitel v Německu, Dánsku a Norsku. Dříve získával zkušenosti mimo jiné jako marketingový ředitel ve společnosti Siemens Building Technologies A/S a jako ředitel oddělení v DAN-LUK A/S v Dánsko.

Jens Frisenborg získal titul z oboru stavební inženýrství z Academy of Engineering v Dánsku a v oboru obchodní správy na obchodní škole v Kodani.

Narodil se v roce 1963 v Herlevu (Dánsko).


Dominique van Ackere je v GF Piping Systems od roku 2016 ředitelem regionu Evropa a členem globálního výkonného managementu.

Dominique van Ackere pracuje ve společnosti GF Piping Systems od roku 1989. Naposledy zastával v letech 2013 až 2015 pozici vedoucího pro region jižní Evropy / výkonného ředitele. Dříve pracoval jako výkonný ředitel ve společnosti Georg Fischer v Belgii a ve Francii v letech 2009 až 2013. V letech 2006 až 2009 pracoval v divizi GF Piping Systems ve Francii a předtím v Belgii v letech 1999 až 2005 jako výkonný ředitel.

Dominique van Ackere má bakalářský titul z oboru elektromechaniky z VIVES Kortrijk. 

Narodil se v roce 1962 ve Waregem (Belgie).


James Jackson je ředitelem regionu Severní a Jižní Ameriky a členem globálního výkonného managementu divize GF Piping Systems. Do GF Piping Systems nastoupil do aktuální funkce v roce 2014.

Dřív než zastával tuto funkci, pracoval James Jackson 15 let pro divizi GF Piping Systems a oblastí jeho působnosti byla Severní Amerika. Od roku 2007 do roku 2014 byl prezidentem a výkonným ředitelem divize GF pro Severní Ameriku, předtím zastával několik pozic jako viceprezident nebo ředitel. Jeho kariéra začala ve firmě Advanced Industrial Designs, kde od roku 1994 pracoval pět let.

Jackson studoval na univerzitě Pepperdine řízení technologií a získal titul MBA a kalifornskou státní univerzitu v Chico, kde získal titul BA v oboru provozní komunikace.

Narodil se v roce 1970 v Oaklandu (Kalifornie).


Michael Toh nastoupil do divize GF Piping Systems v roce 2018 jako ředitel regionu Asie a jako člen globálního výkonného managementu.

Michael Toh se stal součástí týmu GF Piping Systems po osmi letech strávených ve společnosti Honeywell Building Solutions v Singapuru, kde pracoval jako oblastní ředitel – pro jihovýchodní Asii a jako viceprezident prodejního oddělení pro Asii a Tichomoří. Předtím pracoval od roku 2002 do roku 2008 ve společnosti Johnson Controls jako manažer služeb pro oblast Asie a Tichomoří a jako výkonný ředitel pro Malajsii a Singapur. Dříve zastával pozice ve společnostech ABB Service Asia, Nissan Australia a BlueScope Steel Malaysia.

Vzdelával se v Austrálii, kde studoval MBA na univerzitě Deakin a bakalářské studium v oboru strojírenství na RMIT. 

Narodil se v roce 1968 v Kuala Lumpur (Malajsie).


Noel Schreiber je ředitelem personálního oddělení a členem globálního výkonného managementu divize GF Piping Systems. Na této pozici pracuje od roku 2013 a předtím zastával stejnou funkci v GF Casting Solutions, kde pracoval také jako vedoucí provozního vývoje a IT a jako vedoucí řízení rizik.

Začátky kariéry Noela Schreibera ovlivňovalo jeho právní vzdělání. V letech 2003 až 2006 byl vedoucím právního oddělení ve společnosti Webasto AG a předtím pracoval v právní kaceláři. Studoval právo v Mnichově a získal akreditaci jako právník a pokračoval ve studiu MBA na Henley Management College ve Velké Británii.

Narodil se v roce 1971 v Mnichově (Německo).