value-bar-icon-1 Chuẩn bị dễ dàng giúp đảm bảo chất lượng hàn

value-bar-icon-5 Giải pháp tiết kiệm thời gian để sửa chữa, mở rộng mạng lưới hoặc lắp đặt mới

value-bar-icon-gear2 Ống dẫn khí vào nhà được lắp đặt mà không làm gián đoạn hoạt động (hot tapping)

wolke Tránh rò rỉ khí

Sản phẩm

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyen Van Troi

700000 Ho Chi Minh, Phu Nhuan District

Việt Nam