value-bar-icon-3 Hệ thống đáng tin cậy với tuổi thọ hơn 100 năm

value-bar-icon-gear2 Bảo trì dễ dàng mà không làm gián đoạn hoạt động

value-bar-icon-1 Giảm thời gian tạm ngừng hoạt động (so với các giải pháp đường ống kim loại truyền thống)

wolke Tránh được rò rỉ

Sản phẩm

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building