Trykkholdeventil V86

Type V86 trykkholdeventil, som også er kjent som en overløps-, sikkerhets- eller mottrykksventil, fungerer ved å holde trykket ved ventilinnløpet konstant hele tiden, og derved sikre problemfri drift for systemet som helhet. Den er laget for rørledninger i større dimensjoner

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building