Hydraulisk innregulering

Drikkevann må være trygt, og det er derfor GF Piping Systems har en rekke sirkulasjonskontroller designet for automatisk kontroll av temperaturen, forhindring av dannelse av biofilm og forenklet termisk desinfisering av systemet når det er nødvendig.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building