Type 038 Spjeldventil

Denne spjeldventilen har en epoxy- eller Rilsanbelagt duktil støpejernskropp. Den kan brukes som en ende- eller mellomventil. Hvis ventilen brukes på slutten av en linje, er maksimalt trykk 5,6 bar for DN50 til DN100 og 3,5 bar over DN200.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building