Vibrerende nivågafler er velegnet for nivåregistrering av væsker eller granulære, pulverformede faststoffer. Fylling og tømming kan styres ved hjelp av disse enhetene, som monteres på tanker, og de er også i stand til å generere feilsikre alarmer som gir beskyttelse mot overfylling eller tørrkjøring. Driftsprinsippet er basert på at den elektroniske kretsen går ut av gaffelsonden, noe som får den til å vibrere. Når mediet når og dekker gaffelen, endres vibrasjonen. Elektronikken registrerer vibrasjonsendringen og gir et utgangssignal etter en valgt forsinkelse.

Driftssikkerhet

Sikring av driftssikkerheten er helt avgjørende for industriell drift. GF vibrerende nivågafler har et enkelt, men sikkert design som sørger for sikkerhet og samsvar.

Suveren holdbarhet

Vibrerende nivågafler har et høy-ytelsesbelegg som muliggjør uforstyrret drift selv under tøffe forhold med korroderende eller aggressive media.

Vedlikehold gjort enkelt

Vibrerende nivågafler, som er egnet for et bredt spekter av temperatur- og trykkområder, samt forskjellige medier, krever svært lite eller intet vedlikehold. Dette gjør det enkelt å sikre pålitelig drift av prosessene.

Høyt nivå av pålitelighet

Med sitt feilsikre design gir vårt vibrerende måleutstyr deg sikkerheten med å vite at systemene fungerer til enhver tid.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge