GF 2290 kontaktfri og 2291 guidet radarnivåsendere er laget for utfordrende bruksområder med nivåmålinger.

Med sin evne til å lese nøyaktig når andre ikke-kontaktende eller invaderende metoder mislykkes, bruker den guidede nivåsenderen type 2291 GWR (guided wave radar) er løsningen i utfordrende bruksområder innen målinger uten bevegelige deler inne i tanken. Radarsignalet sendes ned i probeenheten og eliminerer forstyrrelser forårsaket av lite dielektriske væsker, kraftig røyking, lett  ledende skum, indre tankhindringer, turbulenser, osv. Ved å fokusere energien langs proben, kan type 2291 også installeres i  tanker eller bypassrør med begrenset plass. Når du når tankmediet, reflekteres radarsignalet tilbake til radarsensoren, som deretter  beregner tanknivået basert på signalets refleksjonstid.

I bruksområder med tunge røyk eller tette skumlag med bevegelige deler inne i tanken er 2290 berøringsfri radarnivåsendere det riktige valget.

Sikre og pålitelige

Pålitelige og presise målinger selv under utfordrende forhold som urørte væsker, aggressive medier, tunge kjemiske gasser, trykkbeholdere eller skum.

Enkle å installere

Etter at du har angitt de grunnleggende tankparametrene via senderne HMI eller GF Eview-programvaren, er enhetskonfigurasjonen fullført. Sikker og rask montering av enhetene aktiveres av flere alternativer for prosessforbindelse og belegg.

Suveren holdbarhet

Den guidede radarnivåsenderen har et kraftig belegg som beskytter kontaktene under tøffe forhold, noe som sikrer enda større pålitelighet.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge