Inline rotorflowsensorer

Inline rotorflowsensorer gir muligheten til å måle dekkende og transparente væsker med enkel installasjon.

Flyt gjennom hoveddeldesignet til rotorsensoren gir enkel tilgang til rengjøring, inspeksjon og rotorutskifting uten behov for å slå den av. Fleksibilitet med endeforbindelser muliggjør fleksible rør eller stive rørinstallasjoner. Den sprøytestøpte PVDF-hoveddelen og de keramiske lagrene gir utmerket kjemisk kompatibilitet og lang levetid i doserings- og batchanvendelser.

Kompatibilitet

Sensorer er kompatible med majoriteten av GF Signet-flytinstrumenter, inkludert 8900, 9900 og 9950.

Kompakt

Kompakt montering gir enkel installasjon og enkel service.

Valgfri forlenget kabling

Sensorer leveres med standardkabler på 7,6 m (25 fot), som kan forlenges opp til 300 m (1000 fot).

Fleksibilitet

Driftsområde 0,1 til 12,11 (lpm) (0,026 til 3,2) (gpm), utgang for åpen kollektor og to-tråds tvunnet par med skjerming, 22 AWG-kabel. Avtakbar elektronikk betyr at sensorvedlikehold er mulig uten å slå av strømmen til enheten. Inkludert NIST sporbart testsertifikat. Sammensatt av sterke kjemikaliebestandige materialer.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building