Inline rotorflowsensorer

Inline rotorflowsensorer gir muligheten til å måle dekkende og transparente væsker med enkel installasjon.

Flyt gjennom hoveddeldesignet til rotorsensoren gir enkel tilgang til rengjøring, inspeksjon og rotorutskifting uten behov for å slå den av. Fleksibilitet med endeforbindelser muliggjør fleksible rør eller stive rørinstallasjoner. Den sprøytestøpte PVDF-hoveddelen og de keramiske lagrene gir utmerket kjemisk kompatibilitet og lang levetid i doserings- og batchanvendelser.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building