Boring, anborings- og testverktøy

Trykktesting og anboringsverktøy gjør det mulig å koble seg på eksisterende rør og sikre tetthet etter installasjon. Løsninger tilbys for både trykkløse og trykksatte rørledninger. GF Piping Systems tilbyr et bredt utvalg av holdbare sett og individuelle verktøy av høyeste kvalitet for å oppfylle alle krav.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building