WR 200 Sveiseprotokollenhet

Sveiseprotokollenhet med utskrift/lagring av sveiseprotokoller for manuelle speilsveisemaskiner.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building