RU 160-630

Rammeløs grunnmaskin, designet for å benyttes på trange plasser, og brukes i kombinasjon med ECOS og TOP maskinkomponenter.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building