Våre løsninger har vist seg å fungere sømløst i flere tiår og forbedres kontinuerlig av høyt kvalifiserte spesialister i samarbeid med våre kunder. GF-prosjektledere sikrer prosjektkvalitet, og støtter installasjoner på alle trinn med innovative tjenester.

value-bar-icon-5 Leveringshastighet

Korte ledetider for prosjekt og drift for mikroelektroniske anlegg er garantert takket være høyt kvalifiserte GF-prosjektledere, ingeniørtjenester, topp moderne sveiseteknologi og avansert lagerstyring.

value-bar-icon-gear2 Uforstyrret drift

Produktene fra GF Piping Systems har i flere tiår blitt dokumentert å fungere 100% korrosjons- og lekkasjefritt i Semicon-anlegg for UPW og WWT samt til bruksområder innen renrom, noe som sikrer optimal total eierkostnad.

value-bar-icon-1 Høy-kvalitetsprodukter

GF Piping Systems oppfyller strenge vannspesifikasjoner gjennom førsteklasses råvarer, førsteklasses kontroll av produksjonsprosesser og moderne sveiseteknologi.

wolke Minmerer CO²-avtrykket

Miljøvennlige halogen- og freonfrie rørsystemer bidrar til å oppfylle forskriftene og redusere CO²-fotavtrykket.

Klar for den neste æra innen mikroelektronikk

Vi innoverer produkter og tjenester i partnerskap med våre kunder for å oppfylle økte krav til renhet, mer betydningsfulle produksjonssteder og økende forventninger til kvalitetsstyring og digitalisering. Målet vårt er å redusere menneskelige feil.

Last ned brosjyre

Halvleder

Høyt spesialiserte anlegg håndterer kompleksiteten og følsomheten til prosessene og produktene i halvlederindustrien ved å operere i strengt kontrollerte produksjonsområder for renrom. Vi tilbyr en portefølje av ultrarene plastsystemer for sikker og pålitelig transport av kritiske prosessvæsker i halvlederproduksjonen.

Last ned brosjyre

Solcelleanlegg

Høye krav til renhet, sikkerhet og kvalitet preger produksjonsprosessene til solcelleanlegg. Pålitelig transport av media under rene forhold må sikres og kontrolleres på egnet måte. Enten det er prosessteknologi eller produksjonsflyt, dekker vår produktportefølje alle avanserte bruksområder med vann innen solcelleindustrien

Last ned brosjyre

TFT – LED

Produksjonen av TFT / LED-teknologier og lagringsmedier er strukturert i trinn for waferrensing og -metallisering, mønstring og etsing, ordnet i typiske bruksområder som prosesskjølevann, nøytralisering og kjemisk distribusjon. Vi tilbyr den riktige løsmningen i henhold til prosesskrav, temperaturforhold og kjemiske konsentrasjoner.

Relaterte systemer

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building