value-bar-icon-3 Đảm bảo bằng các hệ thống đạt tiêu chuẩn của FM

value-bar-icon-gear2 Kết nối dễ dàng với vòi nước và hệ thống phun nước

value-bar-icon-2 Bảo trì dễ dàng mà không làm gián đoạn nguồn cấp nước

value-bar-icon-1 Vòng đời sản phẩm dài làm giảm lượng khí thải cacbon

Sản phẩm

George Fischer Pte. Ltd. Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Vietnam