Quá trình xử lý hóa học

Đảm bảo lưu lượng của bạn - an toàn hơn với các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh của GF Piping Systems.

Những người ra quyết định có một mục tiêu chung: sản xuất các sản phẩm hóa chất với chi phí hiệu quả trong một thị trường phức tạp.

Chúng tôi có một giải pháp đáp ứng nhu cầu ứng dụng của bạn

Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn và đáng tin cậy để sản xuất các sản phẩm hóa chất tiết kiệm chi phí. Trọng tâm của chúng tôi là các ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, phân phối hóa chất và xử lý bề mặt.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building