Alle SYGEF ECTFE-komponenter gir ekstraordinær god korrosjons- og gjennomtrengningsmotstand, samtidig som de garanterer absolutt pålitelighet. Selv med høyt konsentrerte medier under høyt prosesstrykk og høye temperaturer, har systemet den høyeste kjemikaliebestandigheten med maksimal levetid for systemet. Dette bidrar til å minimere kostnadene for service og avbrudd. Det kraftige råmaterialet tillater bruk i temperaturområdet mellom -75°C og 130°C.

value-bar-icon-3 Maksimal sikkerhet

Alle systemkomponentene, inkludert sammenføyningsteknologiene, er testet og bekreftet under laboratorieforhold for spesielt krevende kjemiske bruksområder. Betydningen av menneskelige feil minimeres ved bruk av automatisert IR-sveiseteknologi.

value-bar-icon-6 Ekstremt pålitelig

Maksimal pålitelighet oppnås gjennom kombinasjonen av materialegenskaper, herdede rør, fluorpolymerkompetanse og omfattende godkjenningstesting, inkludert med høykonsentrerte kjemikalier som H2SO4.

value-bar-icon-5 Lang levetid

Kostnadseffektiv prosesskontroll oppnås takket være mange års utmerket kjemikalie- og temperaturbestandighet. Lavere startkostnader sammenlignet med konvensjonelle alternativer og raskere installasjonstider reduserer de totale prosjektkostnadene.

value-bar-icon-2 Effektivt rørvolum

Takket være et optimalt veggtykkelsesforhold i forhold til nominell diameter (SDR) muliggjør ECTFE-systemets overlegne mekaniske egenskaper spesielt effektive prosesser med høyt trykk og gode flytegenskaper.

Plastrør

Robuste og lette plastrør er ideelle for bruk i et bredt spekter av bruksområder. Disse rørene, som er allsidige, men likevel holdbare, gir eksepsjonell pålitelighet og en bevist kvalitet.

Adapter og overganger

Adaptere og overganger er avgjørende for å koble metall mot plastrør eller til og med to plastrør. Denne gruppen dekker flere materialer og gir pålitelige forbindelser samtidig som den gir høy fleksibilitet ved montering.

Albuer og bend

Albuer og bend er viktige rørdeler som enkelt endrer retningen på rørene. Det omfattende utvalget som finnes omfatter ikke bare flere materialer, men også forskjellige vinkler, for å enkelt tilpasses ditt rørsystem.

Endekapper og endelokk

Endekapper gir sikker en tetting og stopper flowen i et rørsystem. GF rørsystem-endekapper er tilgjengelige i forskjellige dimensjoner, i forskjellige plastmaterialer og i Adusergods som passer alle dine behov. Endelokk letter trykktesting av en installert rørledning.

Flensforbindelser

Flensforbindelser er ofte de beste mekaniske forbindelsene mellom rørseksjoner eller ved montering av ventiler opp til store dimensjoner.

Reduksjoner

Reduksjoner brukes for å få en jevn overgang mellom to rør eller rørdeler med forskjellige dimensjoner. Det brede utvalget dekker et eksepsjonelt mangfoldig bruksområde. De er tilgjengelige i korte eller lange versjoner og i sentriske eller eksentriske versjoner.

T-rør, Grenrør og kryss

Ved installasjon av forgreninger gjør T-rør, Grenrør og kryss installasjonen mye enklere. Disse rørdelene finnes i en rekke forskjellige plastmaterialer og støpejern og dekker flere dimensjoner, inkludert forskjellige reduserte avgreninger.

Unioner

Unioner er den beste mekaniske forbindelsen mellom rørseksjoner og for installasjon av alle slags komponenter opp til dimensjon d110 / DN100. Unioner finnes i et bredt utvalg av materialer og sammenføyningsalternativer. Forbindelsen er rask og veldig robust.

2-veis membranventil

GF Piping System tilbyr et bredt utvalg av membranventiler for mange bruksområder, fra kjemisk prosessering til vannbehandling. Dette inkluderer manuelle, pneumatisk og elektrisk styrte som kan kombineres med alle plast- og membranmaterialer.

Tilbehør

Vi leverer et bredt utvalg med tilbehør for å støtte installasjonsprosjektene dine. Tilbehør er tilgjengelige gjennom hele systemets levetid og er tilgjengelig i en avtalt tidsramme.

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge