Kalkulator do obliczania parametrów zaworów

Valve Dimensioning Tool: How to find the optimal valve dimension

Wielu instalatorów automatycznie wybiera zawory i rury o takich samych rozmiarach, mimo że użycie mniejszego zaworu zapewniłoby o wiele dokładniejszą kontrolę przepływu. To narzędzie pomoże Ci dobrać najlepszy rozmiar zaworu dla Twojej instalacji.

Wybierz żądany typ zaworu i wielkość rury, po czym wprowadź parametry procesu. Narzędzie wyświetli kilka opcji do wyboru. Jeśli zakres roboczy danego zaworu jest optymalny, zostanie oznaczony dwiema czerwonymi liniami na zielonej części wykresu. Jeśli nie, skoryguj wartości:

  • Jeśli kąt otwarcia zaworu znajduje się w początkowej pomarańczowej części wykresu („drgania”), wybierz mniejszy zawór.
  • Jeśli kąt otwarcia zaworu znajduje się w końcowej pomarańczowej części wykresu („kawitacja”), wybierz większy zawór.
  • Jeśli na wykresie nie ma żadnej czerwonej linii, sprawdź, czy ustawiony przepływ znajduje się w zakresie wybranego zaworu.

Jeżeli nie znasz dokładnej wartości dokładnej ciśnienia wlotowego (P1) lub wylotowego (P2), rozpocznij od wartości ΔP = 1 bar/14,5 psi (ΔP = P1-P2).

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska