Kjemisk motstandsverktøy

Chemical resistance: How to find the right material for aggressive media 

Ikke alle rørmaterialer egner seg for transport av aggressive væsker og gasser. Bruk av feil materialer kan føre til problemer. Med dette nettbaserte verktøyet kan du nå finne de riktige materialene til prosjektet ditt, både raskt og enkelt.

  • Velg hvilket medium du ønsker å transportere.
  • ChemRes PLUS viser deg så hvilke materialer som er egnet i en tydelig ordnet tabell.

Dette betyr resultatene:

++ (Grønn bakgrunn): Kan fullt ut anbefales, ingen påvirkning på materialegenskapene. 

+ (Blå bakgrunn): Anbefales sammen med den angitte reduksjonsfaktoren. Innflytelse på materialegenskapene er mulig, f.eks. ved penetrasjon eller hevelse, men ingen kjemiske angrep. 

O (Gul bakgrunn): Begrenset anbefaling. Fra denne temperaturen er det generelt ikke gitt anbefalinger, bare på grunnlag av en enkelt vurdering. Kontakt GF Piping Systems direkte. 

- (Rød bakgrunn): Ikke egnet. Inkompatibilitet med materiale og medium. 

Kontakt

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norway