Wat u moet weten over de NTA 8828, lees alles over de richtlijn voor PE-elektrolassen

De NTA 8828 is de richtlijn voor PE-elektrolassen die de kwaliteit van onze PE-leidingsystemen waarborgt. Alles wat u daarover moet weten, vertellen wij u graag. Want weet u waaraan u allemaal moet voldoen om te werken volgens deze norm? Wij wel! Daarom geven wij het antwoord op de meest voorkomende vragen die bij implementatie van deze richtlijn naar voren komen.

NTA 8828 voor elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken

De nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen is in het leven geroepen om de kwaliteit van PE-verbindingen te verbeteren en te borgen. Dat is natuurlijk een mooi streven. Want hoe betrouwbaarder we het met z'n allen doen, hoe beter ook onze PE-leidingsystemen worden. Maar die nieuwe technische afspraak geeft aanleiding tot vragen. U moet er namelijk nogal wat voor doen!

Wat moet u er voor doen?

De nieuwe norm voor elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken betekent dat u niet alleen moet werken volgens de richtlijn. U dient ook uw machines en gereedschappen te updaten of zelfs te vervangen. Daarbij komt dat ook uw mensen moeten weten wat de nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen inhoudt en hoe zij daar volgens te werk kunnen gaan. U zult uw mensen dus moeten trainen en laten certificeren.

Wat zijn de eisen voor PE-elektrolasmachines?

Om volgens de nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen te werken hebt u een elektrolasmachine nodig die voldoet aan de in de NTA 8828 gestelde eisen. Onze MSA 2.1, MSA 4.0 voldoen daar ruimschoots aan.

Download de eisen waaraan onze PE-elektrolasmachines voldoen

Minimale eisen PE-elektrolasmachines NTA 8828 

PE-elektrolassen doet u zo

Hoe u precies een PE-Verbinding maakt volgens de nieuwe NEN-richtlijnen voor PE-elektrolassen, ziet u in deze video.

 

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Stap voor stap PE-elektrolassen

Van begin tot eind ziet u stap voor stap hoe u te werk gaat volgens de richtlijnen van de NTA 8828 in deze instructievideo.

 

Please accept all cookies to view the youtube video content.

FAQ: Alles wat u moet weten over de NTA 8828

Dat PE-elektrolassen volgens de nieuwe richtlijn vragen oproept, begrijpen wij. Want waaraan moet u eigenlijk allemaal denken? Daarmee helpen wij u graag op weg. Wij geven antwoord op de meest voorkomende vragen die bij de implementatie en uitvoering naar voren komen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen.

Wat is het toepassingsgebied van de NTA 8828?

Ons antwoord

De NTA 8828 is van toepassing op PE-leidingsystemen voor drinkwater met een maximale bedrijfsdruk van 16 bar en leidingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen met een bedrijfsdruk van maximaal 10 bar.

Waar mogen elektrolasverbindingen uit vervaardigd worden?

Ons antwoord

Elektrolasverbindingen en PE buizen gemaakt van Polytheen PE-50, PE-63, PE-80, PE-100, PE-100-RC en hulpstukken gemaakt van PE-80, PE-100 en PE-100-RC zijn conform de nieuwe richtlijn.

Welke PE-diameters vallen onder de nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen?

Ons antwoord

De NTA 8828 is van toepassing op het vervaardigen van elektrolasverbindingen met een nominale buisdiameter 25 mm tot en met 400 mm.

Wat betekent de 5 M-methode?

Ons antwoord

Materiaal, Materieel, Mens, Methode en Management.

Wat zijn de materiaalvoorschriften indien de materialen bloot gesteld worden aan UV-straling?

Ons antwoord

PE-materialen die geschild kunnen worden:

Indien deze producten uit de UV-beschermde omgeving gehaald worden, dienen ze binnen 2 jaar verwerkt te worden. De Oxidehuid kan verwijderd worden door het schillen van de buis. Een UV-beschermde omgeving is bijvoorbeeld een overdekte loods, kartonnen doos. 

PE-materialen die NIET geschild kunnen worden:

Indien deze producten uit de UV-beschermde omgeving gehaald worden, dienen ze binnen 1 jaar verwerkt te worden. De Oxidehuid kan niet verwijderd worden door het hulpstuk te schillen. Een UV-beschermde omgeving is bijvoorbeeld een overdekte loods, kartonnen doos.

Mag ik het verdampingsproces van het reinigingsmiddel versnellen?

Ons antwoord

Het verdampingsproces van het PE- reinigingsvloeistof mag niet kunstmatig versneld worden, tenzij door onderzoek is aangetoond dat dit volgens een vastgestelde werkwijze geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit van de lasverbinding. KIWA heeft een onderzoek gedaan naar het toepassen van het geforceerd drogen met een schone föhn. Het is nu toegestaan om een schone föhn te gebruiken om geforceerd te drogen mits de procedure exact wordt gevolgd uit de werkinstructie van de leidingbeheerder.

Wat betekenen de tijdsduren T1 tm T4?

Ons antwoord

T1 is het opwarmproces. De opwarmtijd wordt bepaald door de barcode op het hulpstuk en wordt na het inscannen aangegeven op de elektrolasmachine.

T2 valt onder het afkoelproces. De T2 geeft de minimale tijd aan, die aangehouden dient te worden, voordat men de laskabels verwijdert. Zie bedrijfsinstructie netbeheerder.

T3 is het afkoelproces. Deze afkoeltijd wordt door de elektrolasmachines aangegeven of staat vermeld op de barcode sticker. Na beëindiging van het afkoelproces mogen het inklem‐ en positioneergereedschap, ronddrukklemmen en eventuele zadelklemgereedschap zorgvuldig worden verwijderd.

T4 is het doorkoelproces. De tijden van het doorkoelproces moeten beschreven zijn in de bedrijfsinstructies van de leidingbeheerder en moeten minimaal de door de fabrikant opgegeven tijdsduren zijn.

Hoe vaak moet een PE-lasser zijn lassen visueel inspecteren?

Ons antwoord

De PE-lasser dient elke las visueel te beoordelen.

Wat zijn de afspraken voor de inspectie van elektrolasverbindingen door een lastoezichthouder (LTH)

Ons antwoord

Steekproefsgewijs moet de lastoezichthouder samen met de PE‐elektrolasser een las visueel inspecteren.

De lastoezichthouder moet aanwezig zijn bij het vervaardigen van proeflassen en minimaal één productielas (uit eerste steekproef) die voor inspectie worden aangeboden.

Daarnaast mag de lastoezichthouder productielassen aanwijzen die voor inspectie worden aangeboden, zonder dat hij aanwezig was bij het vervaardigen van deze lassen.

Wanneer moet ik een container of tent plaatsen?

Ons antwoord

De weersomstandigheden dienen geen nadelig invloed te hebben op het lasproces. Om die reden dienen er maatregelen getroffen te worden bij de volgende omstandigheden:

·       Bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 °C

·       Indien er condens op buis- en/of hulpstukoppervlak achterblijft

·       Windkracht boven 3 beaufort

·       Bij neerslag

Welke type GF lasmachines zijn geschikt voor het PE-elektrolassen volgens de NTA 8828?

Ons antwoord

Dit zijn de elektrolasmachines die ingesteld kunnen worden waardoor alleen de gecertificeerde PE-lasser toegang krijgt tot de lasmachine door gebruik te maken van zijn laspas. Tevens kunnen deze elektrolasmachines van elke las lasprotocollen veilig stellen.

GF machines die voldoen aan de nieuwe richtlijn zijn: MSA 2.1 en MSA 4.0

Wanneer mogen bij het elektrolassen de stekkers van het elektrolasapparaat verwijderd worden?

Ons antwoord

Deze kunt u verwijderen na T2 in het afkoelproces, indien de T2 tijden staan vermeld in de bedrijfsinstructie van de netbeheerder of na het bereiken van het volledige afkoelproces. Deze tijd wordt aangegeven door de elektrolasmachine of staat vermeld op de barcodesticker op het hulpstuk.

Download alle FAQ over PE-elektrolassen naar uw PC, laptop of tablet

Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem ons!

Staat uw vraag niet tussen bovenstaande FAQ? Laat het ons dan even weten, dan zetten we hem erbij. Uiteraard geven wij meteen ook het antwoord. Zo helpen wij elkaar met de implementatie van de nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen.

De NTA 8828 kopen

Wilt u exact weten welke eisen voor PE-elektrolassen er in de norm staan? Via de NEN-shop kunt u de officiele NTA 8828:2018+A1:2019 nl voor elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken kopen.

Wij helpen u!

De implementatie van de nieuwe richtlijn voor PE-elektrolassen is niet zomaar gedaan en wij kunnen ons voorstellen dat u dit niet van de één op de andere dag voor elkaar hebt. Daarom ondersteunen wij u, indien nodig, ook op aanvraag en op locatie.

Barbara de Heer.jpg

Barbara de Heer

Account Manager Water en Gas

Albert_Robbertsen.jpg

Albert Robbertsen

Major Accountmanager UT

Stephan_Groot.jpg

Stephan Groot

Business Development Manager Water en Gas