MVO in Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk agendapunt in ons bedrijf.

GF onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om dit te bereiken zetten wij ons in voor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat uit van het feit dat de factoren 'mens en maatschappij' (People) en 'milieu' (Planet) een relevante bijdrage leveren aan het maken van 'winst' (Profit). Als een bedrijf met deze drie elementen maatschappelijk verantwoord omgaat, draagt dit bij aan de kwaliteit van de samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt daarom ook wel eens duurzaam ondernemen genoemd.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Anders gezegd, hoe bereidwillig is een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, maatschappij en het milieu en daar verantwoording over af te leggen?

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


Waarom doen wij dit?

Wij zijn van mening dat elke onderneming een sociale en ecologische verantwoordelijkheid heeft binnen onze samenleving, dus wij ook! Daarom hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in ons beleid ingevoerd om zo een (pro)actieve bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

 

Wilt u meer weten over MVO? Neem dan contact met ons op!

Rolf_Koopman.jpg

Rolf Koopman

KAM-manager