MVO in Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijk agendapunt in ons bedrijf.

GF onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Om dit te bereiken zetten zij zich in voor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap.

De belangrijkste MVO-aspecten voor GF zijn in kaart gebracht door de Stichting MVO-Register. Er is een helder MVO-beleid en de bijbehorende doelen zijn vastgesteld en voor iedereen openbaar op de website van het MVO-Register!

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat uit van het feit dat de factoren 'mens en maatschappij' (People) en 'milieu' (Planet) een relevante bijdrage leveren aan het maken van 'winst' (Profit). Als een bedrijf met deze drie elementen maatschappelijk verantwoord omgaat, draagt dit bij aan de kwaliteit van de samenleving. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt daarom ook wel eens duurzaam ondernemen genoemd.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het dus om winst maken door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Anders gezegd, hoe bereidwillig is een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, maatschappij en het milieu en daar verantwoording over af te leggen?

Waarom doen wij dit?

Wij zijn van mening dat elke onderneming een sociale en ecologische verantwoordelijkheid heeft binnen onze samenleving, dus wij ook! Daarom hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in ons beleid ingevoerd om zo een (pro)actieve bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

 

Wilt u meer weten over MVO? Neem dan contact met ons op!

Arno_Merckx.jpg

Arno Merckx

KAM-manager