value-bar-icon-1 Pålitelig system med en levetid på over 100 år

value-bar-icon-gear2 Enkel installasjon og fleksibel tilpasning

value-bar-icon-3 Prefabrikasjon og tilpasning for effektiv prosjektgjennomføring

wolke Lavere CO2-utslipp sammenlignet med andre materialer

Produkter

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge