Van thông gió Loại 595

Được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống sục khí, van thông gió loại 595 đảm bảo xả chất lỏng và khí an toàn trong trường hợp có áp suất âm. Van này dễ lắp đặt đồng thời vật liệu chắc chắn và độ tin cậy tuyệt vời giúp giảm công việc bảo trì.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building