Mức

GF Piping Systems đem đến một loạt các công nghệ có thể liên tục đo mức trong bồn chứa hoặc phát hiện ngưỡng báo mức. Do sự đa dạng của chất lỏng phản ứng và các loại bình chứa, cần có các phương pháp khác nhau để kiểm soát chất lỏng - không chỉ trong hệ thống đường ống mà còn trong các ứng dụng với bồn chứa.

Liên tục kiểm soát mức giúp kịp thời phát hiện mức trong bồn chứa. Tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng và đặc điểm của chất lỏng, có thể sử dụng thiết bị không tiếp xúc hoặc tiếp xúc. Cảm biến mức GF cung cấp thông tin mức chính xác thông qua tín hiệu analog hoặc tín hiệu kỹ thuật số để đảm bảo giao tiếp dễ dàng với PLC.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building