Vannbehandling

Bærekraftig vanninfrastruktur: Vannbesparende teknologier for vannbehandlingsindustrien

Vannbehandlingsmarkedet står overfor flere kritiske problemstillinger, med økende urbanisering og global oppvarming som fører til en av de største bekymringene, nemlig vannmangel. I tillegg blir reguleringen av utslipp av vann strengere, råvareprisene stiger, samtidig som infrastrukturen eldes i den utviklede verden. Videre er leverandører under press for å følge med på digitaliseringen, med mål om å ha konkurransefordel i fremtidens bransje. Å forbedre vannkvaliteten for å redusere dens påvirkning på prosesser og miljøet er alltid en utfordring. GF Piping Systems tar opp disse utfordringene med et omfattende systemtilbud av rør, koblinger, ventiler og den ideelle sammenføynings-teknologien, samt et optimalt tilpasset utvalg av komponenter for automasjonsteknologi.

Håndtering av vannsyklusen har blitt stadig viktigere og mer kompleks. Intelligente prosessautomatiseringsteknologier og produkter med absolutt pålitelighet gir verdifulle bidrag til fremtiden. GF Piping Systems tilbyr omfattende løsninger for alle applikasjoner gjennom hele vannsyklusen, fra kjemiske doseringssystemer og mediefiltreringsapplikasjoner til ionebyttere.

Prosessautomasjon

Vannbehandlings-markedet står overfor flere kritiske problemer med økende urbanisering og global oppvarming, noe som resulterer i en av de største bekymringene, nemlig vannmangel. Prosessautomatisering spiller en viktig rolle i den økende behovet for vannbevaring. Hos GF Piping Systems tilbyr vi omfattende kunnskap om hele vannbehandlingsprosessen. Med vår domeneekspertise har vi omfattende erfaring med å overvinne utfordringene i vannbehandlingsprosessen.

Høyeste nivå av sikkerhet og pålitelighet

Drikkevann, avløpsvann, avsaltingsanlegg, akvarier og fritidsbassenger: Våre kunder står overfor ulike utfordringer når det gjelder vannbehandling avhengig av bruksområdet - fra å sikre høy vannkvalitet til å tilby pålitelige målinger og overholde strenge forskrifter.

Relaterte systemer

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building