Kjemisk prosess

Sikre flyten din - mer sikkerhet med komplette systemløsninger med GF Piping Systems.

Beslutningstakere har ett mål til felles: å produsere kjemiske produkter kostnadseffektivt i et komplekst marked.

value-bar-icon-6 Høyeste kostnadseffekt

Innovative, pålitelige produkter med høyeste kvalitetsstandarder muliggjør reduserte kostnader og mindre energiforbruk.

value-bar-icon-1 Mer sikkerhet - full kontroll på væskene

Innovativ kontrollteknologi sammen med korrosjonsfrie rørsystemer for sikker transport av farlige væsker som sikrer jevn drift over hele levetiden uten lekkasje.

value-bar-icon-gear2 Korrosjonsfritt

Plast ruster ikke som metallrørsystemer kan

value-bar-icon-3 Lavt energiforbruk

Jevnere indrevegger forhindrer inkrustasjon i rør og muliggjør jevn gjennomstrømning med konstant pumpetrykk.

Vi har en løsning som møter ditt behov

Vi tilbyr trygge og pålitelige løsninger for kostnadseffektiv produksjon av kjemiske produkter. Vårt fokus ligger på bruksområder innen kjemisk produksjon, kjemisk distribusjon og overflatebehandling.

Relaterte systemer

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building