Uygulama Alanları

Silenta_Extreme_780_140

 

  • Okullar, kolejler, kütüphaneler, sosyal merkezler, özel ders merkezleri, vs.
  • Hastaneler, evler, konutlar, apartmanlar, oteller, vs.
  • Lokantalar, endüstriyel mutfaklar.
  • Bina ile ana boru hattı arasındaki tüm yeraltı drenaj sistemleri.
  • Sürdürülebilir / yeşil binalar.
  • Endüstriyel alanlarda atık gaz taşınması.
  • Endüstriyel alanlar (kısa ve uzun süreli kullanım).