Tekniska handböcker

Våra handböcker innehåller detaljerad information om material, sammanfogningstekniker, godkännanden, standarder och mycket mer.

Industriella rörsystem

Industriella rörsystem

Ladda ner vår app "GF Nordic" och få våra tekniska handböcker direkt i mobilen

Besök App Store eller Google Play 

Teknisk handbok Industri

Distributionssystem för VA

Distributionssystem för infrastruktur

Ladda ner vår app "GF Nordic" och få våra tekniska handböcker direkt i mobilen

Besök App Store eller Google Play 

Teknisk handbok VA

VVS rörsystem

Byggnadsteknik

Ladda ner vår app "GF Nordic" och få våra tekniska handböcker direkt i mobilen

Besök App Store eller Google Play 

Teknisk handbok

Flödesmätning och analys

Mätnings- och kontrollteknologi

Ladda ner vår app "GF Nordic" och få våra tekniska handböcker direkt i mobilen

Besök App Store eller Google Play 

Teknisk handbok

Rördelar av aducerat gjutjärn

Rördelar av Aducerat Gjutjärn

Rördelar i aducerat gjutjärn

Teknisk katalog 2013

Kemisk beständighet för de material du använder

Kemisk motståndskraft för de material du använder

Håll dig uppdaterad om viktig information avseende kemisk beständighet för olika material.

Använd vårt onlineverktyg för att kontrollera kemisk beständighet