K Factor-kalkylator

Med K Factor-kalkylatorn kan du fastställa det antal impulser som genereras av Signetsensorn för varje volymenhet som fångas upp av sensorn.

We are currently updating this tool!

If you activate flash, you can still use it by clicking on the following link.

iStock_000018877145Large_blau_gross

We are sorry for any inconveniences this may cause you.