JRGURED Reducerventiler

JRGURED reducerventil är avsedd för PN 25 nominellt tryck och finns i fyra versioner i storlekarna ½ till 2 ½ . Den fabriksinställda tryckinställningen på mellan 0,5 och 10,0 bar kan enkelt anpassas till hydrauliska förhållanden på plats av en professionell rörinstallatör. Beroende på version, kan ventilen tåla vattentemperaturer på upp till 70oC.

Global presence

Network
Locations