Den nya appen för beräkning

den nya appen för beräkning för byggnadsteknik, infrastruktur och industri

Engineeringtool für die Haustechnik, Versorgung und Industrie

Detta verktyg erbjuder möjligheten att beräkna det hydrauliska systemet hos det individuella rörsystemet. Samtidigt beräknas installationsdata enligt media- och installationstemperatur och ställs till förfogande. Utgångsvärdena kan öveföras via e-mail. Med den integrerade QR-Code scannern, kan ytterligare information om produkter och system snabbt erhållas.

Georg Fischer Rörberäkningsverktyg finns nu i App store!

Georg Fischer Pipe Engineering Tool

Georg Fischer Pipe Engineering Tool

iPhone App
Get yourself the App